V sobotu 14. listopadu pořádá vaše organizace v chovatelské hale v Chodské ulici už devětadvacátou podzimní výstavu. Kolik bude vystavovat chovatelů a kolik zvířat návštěvníci uvidí?

Na výstavě bude svá zvířata vystavovat pět desítek chovatelů z Plzeňského i Karlovarského kraje. Mohu říct, že k vidění bude 170 králíků, 100 kusů drůbeže a 150 holubů. Těch je letos o něco méně, holubů jsme v posledních letech měli vždy více než dvě stovky. K zakoupení bude dostatek chovných zvířat, především králíků. V pátek bude výstavě předcházet posuzování zvířat odbornými posuzovateli. Těm nejlepším exponátům bude uděleno sedmadvacet čestných cen. Výstava bude pro veřejnost přístupná v sobotu od osmi hodin ráno do čtyř hodin odpoledne.