Dle pravidel se do soutěže mohou zapojit obce, městyse a malá města, jejichž počet obyvatel nepřesáhne 7,5 tisíce obyvatel a zpracovaly strategický dokument svého rozvoje.

V průběhu tohoto měsíce a června navštíví přihlášené obce krajské hodnotitelské komise, které vyberou krajské vítěze. Ti postoupí do celostátního kola, z něhož pak po hodnocení na přelomu srpna a září vzejde vítěz a nositel titulu „Vesnice roku 2023“. Vyhlášení soutěže se bude konat 16. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích.