V pátek 3. 7. 2015 jsem měla společně s dalšími odcestovat na letní dovolenou do Chorvatska. Sraz byl před DDM Stříbro v 16:30 s odjezdem v 17:00. Nicméně se tak nekonalo. Čekání se protahovalo, paní Hošťálková stále telefonovala na CK co se stalo, že autobus stále nepřijel.

Jedna z odpovědí, které se jedné z organizátorek dostalo bylo, že autobus už vyjel, podruhé, že je již před Plzní, potřetí, že má poruchu. Poslední verze byla, že autobus dorazí ve 22:00. Nešťastní cestující se někteří rozešli domů, někteří se podívali po Stříbře a ostatním byl poskytnutý azyl v DDM, kde nám organizátorky nabídly možnost využití toalety, sprchy, kávu a především sportovní vyžití pro čekající děti. Snažily se nám dlouhé čekání co nejvíce zpříjemnit. Jedna z organizátorek ještě vyrazila svým osobním vozem do Kladrub, kde čekala maminka se dvěma dcerami a přivezla je do Stříbra.

Na 22. hodinu jsme se všichni připravili před DDM, kam dorazil autobus ve 22:10. Samozřejmé bylo, že vlna slovní nevole se snesla na řidiče jako horká sprcha. Jejich verze obhajoby byla, že odjezd ze Stříbra měl být v 19:00 a dodali, že autobus měl cestou poruchu na klimatizaci a museli navštívit servis. Při usazování na sedačky čtyři cestující zjistili, že mají mokrá sedadla. Organizátorky začaly situaci řešit a z DDM donesly ručníky a podložky, aby cestující neseděli v mokru. Organizátorky nabídly cestujícím svá suchá místa a byly ochotny si sednout na ta mokrá. Vše se ustálo a autobus vyrazil pro spolucestující do Kladrub. Byla již tma, řidiči jeli do neznámého terénu a byly upozorněni organizátorkami, aby zde jeli opatrně. Během jízdy se z klimatizace nad hlavami asi šesti cestujících spustila sprcha nějaké tekutiny. Lidé znejistěli o bezpečnosti a schopnosti autobusu bezpečně dojet do Chorvatska a po příjezdu do Kladrub se situace začala řešit. Řešení se bohužel nekonalo v klidu a rozumně, jak by se na dospělé lidi patřilo, ale za křiku, slovních i fyzických inzultací na organizátorky, řidiče i cestující.

Cestující se dožadovali jiného autobusu, ten však bohužel nebyl, protože všechny autobusy první prázdninový víkend vyrazily na dovolené s turisty. Řidiči vysvětlili tekoucí kapalinu tím, že byla celou dobu jízdy bez cestujících zapnutá klimatizace a v okamžiku, kdy všichni nastoupili a zdálo se jim, že je v autobuse zima, klimatizaci vypnuli. Klimatizace má nějaké odvodní kanálky, které nepobraly náhlé a nepřiměřené množství tekutiny. Řidiči ihned odšroubovali dekly nad hlavami cestujících a vše vysušili. Venku před autobusem se stále řešilo, zda tímto autobusem odcestovat či nikoli. Cestující se dožadovali asistence Policie ČR, starosty a jedna žena doprovázející cestující dítě přivolala i televizi. Paní Hošťálková zatelefonovala Policii ČR aby potvrdila či vyvrátila schopnost autobusu jízdy.

Ta stvrdila, že autobus je v pořádku a že prvotní problém s klimatizací, který se již vyřešil, není překážkou v jízdě. Přesto se někteří rodiče a doprovody chovali jako smyslů zbavení a vyvolali davovou hysterii, která bohužel negativně zapůsobila i na cestující děti, které se posléze obávaly nastoupit do autobusu. Jeden muž, který byl doprovodem k dítěti, fyzicky inzultoval jednoho z řidičů, držel jej pod krkem za košili a přitom mu slovně vyhrožoval. Já osobně jsem tohoto muže vyzývala k uklidnění a řešení situace v klidu. Když řidiče pustil, obořil se slovně i na mě a dotazoval se, zda tento zájezd pořádám. Odpověděla jsem mu že ne, že jsem pouze cestující, ale pokud má chuť na mě křičet, že na mě klidně může. Po těchto slovech se mě přestal všímat. Na místo kromě televize, která se chopila šance akční reportáže, dorazil i místostarosta. Ten se snažil na místě cestující uklidnit a pomoci vzniklou situaci řešit. Během všeho dění zaznělo z úst cestujících, ať řidiči na list papíru napíší, že je autobus schopen bezpečné jízdy a podepíší se. Ti tak učinili. Někteří rodiče a doprovody však začaly opět vykřikovat, že je to autobus smrti, že ti, co chtějí odcestovat, chtějí zabít své děti, nabádali ať ostatní tvrdí, že je v elektrice voda a mnoho dalšího. Od řidičů také zaznělo, že pokud autobus nevyjede do 1:45, budeme muset čekat dalších 9 hodin ve Slovinsku. Z úst cestujících zaznělo, že kdo chce odcestovat, ať si nastoupí a kdo ne, tak ať zůstane. Přibližně po půl hodině se autobus se 49 dospěláky a dětmi vydal na cestu do Chorvatska. Těsně před odjezdem přišel do autobusu místostarosta a uklidnil cestující tím, že kdyby se cokoli nepříjemného cestou stalo, postará se o to, aby nás všechny dostal bezpečně domů.

Cesta probíhala klidně, z klimatizace do dojezdu na místo neukápla ani kapička a jízda řidičů byla klidná a podle mého názoru bezpečná.
Svůj příspěvek bych ráda zakončila tím, že za časovou prodlevu a dočasně nefunkční klimatizaci nemůže pořádající DDM Stříbro s organizátorkami paní Hošťálkovou a paní Tomešovou, nemůže za to ani CK, protože ta měla řádně nasmlouvaného dopravce. Hlavní je, že jsme bezpečně dojeli tam i zpět totožným autobusem a nikomu se nic nestalo.

Je to pouze chyba lidského faktoru a shody nepříjemných okolností, které sice právem, ale zbytečně dramaticky znepříjemnily odjezd na dovolenou. Jsme jenom lidé a stroje jsou jen stroje. Mýlit se je lidské, čas ovlivnit nemůžeme a každý stroj se někdy porouchá.

Miloslava Honnerová

Čtete také: Rodiče chtějí peníze zpátky