„V latinském jazyce se tu před mnoha lety skončilo, v latinském jazyce, tedy úředním jazyce církve, tu znovu začneme,“ uvedl administrátor římskokatolické farnosti v Tachově P. Václav Vojtíšek.

Ten bude během mše svaté informovat o opravách objektu a o získávání finančních prostředků na opravy.

„Při obřadu také požehnáme prvnímu zastavení křížové cesty od Petra Keana,“ doplnil Vojtíšek.

Akce se podle představitele farnosti koná s úmyslem probudit u širší veřejnosti zájem o záchranu zchátralého novosedlišťského kostela. „Hledáme sponzory a dárce. Ptám se, jestli se najdou obětavé a ochotné ruce při záchraně kulturního dědictví naší země,“ dodal farář.

„Bude–li jednou tento kostel obnoven, budou v něm, podle zájmu, konány pravidelné bohoslužby, při kterých prosíme o boží požehnání, při kterých nám jsou odpouštěny hříchy, při kterých prosíme o spásu svých nesmrtelných duší. A to přece potřebujeme všichni,“ říká k sobotní latinské mši svaté v kostele v Novém Sedlišti Václav Vojtíšek a zároveň vyzývá věřící, aby přišli na bohoslužbu, která má probudit zájem o duchovní věci a která má také podle jeho vyjádření probudit spící svědomí mnoha lidí.

Další mše svatá se bude v sobotu sloužit v nedalekém Starém Sedlišti, a to při příležitosti setkání s německými rodáky.