Do ČOV přitéká kanalizací všechno to, co spláchneme v domácnostech, podnicích, úřadech, restauracích. Po složitém procesu odtud odtéká do Mže čistá voda. „Smyslem rekonstrukce bylo rozšíření, ČOV a doplnění takových technologií, které splňují současné náročné požadavky na kvalitu. Proces čistění odpadní a dešťové vody je tak kvalitnější a dosahujeme lepších parametrů," uvedl technický náměstek podniku Vodovody a kanalizace Karlovy Vary Zdeněk Frček.

Rekonstrukce byla zahájena na podzim 2010, nyní skončila a rok bude trvat zkušební provoz. Náklady na modernizaci ČOV činily 36 milionů korun, na kanalizaci dalších 16 milionů. Pětačtyřicet procent přišlo jako dotace od ministerstva zemědělství, deset procent od kraje. „Zbývající částku uhradilo Vodárenské sdružení obcí západních Čech, jehož je Tachov členem," doplnil Zdeněk Frček.

Modernizovaná ČOV má kapacitu dostačující pro patnáct a půl tisíce obyvatel. Každou vteřinu z ní odchází maximálně sto litrů vyčištěné vody.

„První fáze čištění je mechanická. Z vody odstraňujeme všechno to, co se nerozpustilo nebo se nedá v následné chemické fázi odstranit," zastavil se v první a hodně nelibě vonící části ČOV technický ředitel. To, co zde z odpadní vody vyčistí, skončí na skládce v Černošíně.

Následuje biologické čistění. „Pro tyto účely zde pěstujeme bakterie, které nečistoty jednoduše řečeno zbaští. Bahno, které z toho poté zůstane rovněž vyvážíme na skládky. Ale například v Anglii ho suší a prodávají zemědělcům jako výborné hnojivo," popsal Zdeněk Frček.

V poslední fázi se voda zbavuje uhlíku, dusíku , případně fosforu. Pak je natolik čistá a nezávadná, že ji mohou z ČOV vypouštět do Mže. „Lidé si často pletou ČOV s úpravnou vody. Z úpravny jde voda do vodovodního řadu," vysvětlil Frček.

Jednoduše popsané fáze čištění odpadní vody zdaleka nevystihují složitost celého procesu a všech používaných technologií.

Co všechno v Tachově v rámci rekonstrukce vybudovali „Je toho hodně. Například jsme rozšířili aktivační nádrže, modernizovali dešťové zdrže, doplnili jsme kalové i chemické hospodářství, ale máme rekonstruovanou i administrativní budovu včetně nového velína. Konečná kolaudace by se po zkušebním provozu měla uskutečnit příští rok v březnu," uvedl Zdeněk Frček.

Zajímavá je i informace o tom, co bychom do kanalizace neměli vypouštět. „Vše to, co zabíjí čistící baktérie, tedy chemické prostředky, naftu, barvy, fritézy. Neštěstím jsou i drtiče odpadů. To, co z nich odchází do kanalizace, zanáší stoky," řekl Frček a dodal, že veřejnost si bude moci prohlédnout novou ČOV v září a školy kdykoli po domluvě.