Je vyjímečný svojí polohou mimo obvodový věnec vrchů. Co je příčinou této anomálie? Jak se dalo tušit, geologická minulost území. Žulové těleso Sedmihoří je typickou kruhovou intruzí (tuhnutí magmatu – žhavé tekuté nerostné hmoty – v hloubce) s nápadnou prstencovou stavbou. Vlastnosti hornin (jejich minerální složení) se směrem od středu k okraji mění a s nimi i odolnost proti zvětrávání a rozpadu. Nejméně odolný je prstenec prostřední. To – společně s tektonickými podmínkami – umožnilo vznik geomorfologicky výrazné vrchoviny tak, jak známe Sedmihoří dnes.

Stinný vrch je tvořený odolnou turmalinicko – muskovitickou žulou a je místem, kde se můžeme seznámit s celou řádou projevů zvětrávání žul. Probírám se poznámkami z loňského výšlapu s kolegou geologem, který samozřejmě okem cvičeným rozpozná ve shlucích balvanů daleko více než já. Pseudojeskyně, skalní miska naplněná vodou, pseudokar, mrazový srub, kamenné moře … vše na malém prostoru. Není to úžasné? Když k tomu ještě připočtu několik zezlátlých dubů, lip a bříz, nemusím vás jistě dlouho přesvědčovat o cíli skvělého podzimního výletu do krajiny Tachovska.

Při modře značené turistické cestě pod jižním úpatím Stinného vrchu se nachází zajímavý kámen zvaný „U ručiček“. Stojíte – li před ním, není těžké pochopit jeho pojmenování. Vedle dalších nápisů a letopočtů jsou tu vytesány dvě proti sobě natažené ruce. V okolí, při troše pozornosti, najdete žulové balvany s odlámanými částmi. Jsou připomenutím práce zdejších kameníků. Práce jistě fyzicky velmi náročné.

Z tohoto pohledu se vám výstup na některý z dalších vrchů Sedmihoří bude zdát doslova jako procházka lesem. Který vrch zejména doporučuji? To opravdu není lehká otázka. Nádherné žulové útvary najdete na každém vršku i stráni, každý je tvarovým originálem. Mám – li přece jen nějaké místo v jižní polovině Sedmihoří vybrat, bude to Rozsocha (599,6 m). Jedině tady jsem zatím našel útvar připomínající kamenné okno. Kousek pod vrcholem. Ještě prozradím, že k němu nevede žádná značená cesta, přestože ta žlutě vybarvená klikatí se na dohled …

Použitá literatura: Mergl M, Vohradský O.: Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí

Miroslav Trégler