Pořadatelské role se ujal Hornicko–historický spolek Planá v čele s předsedou Janem Teplíkem. Přestože Češi jsou členy evropského spolku teprve třetím rokem, svojí aktivitou a prací si vydobyli čest hostit zasedání evropských uhlířů.

„Sešli jsme se mimo jiné proto, abychom dojednali společné akce," uvedl Teplík. Přestože se činnost uhlířů může jevit jako nenápadná, opak je pravdou. Již několik let se bez jejich účasti neobejde Den Českého lesa. Tam se snaží prezentovat na veřejnosti. Výjimka nebude ani letos. „V tomto roce se sejdeme opět, a to v září. Konkrétní termín bude upřesněn. Tématem bude plavení dřeva na Tachovsku," řekl Jiří Kadera, z hornického spolku.

Evropský uhlířský spolek je ve své činnosti aktivní. „Je to sdružení jednotlivců, spolků a sdružení, které udržují, provozují a prezentují stará lesní řemesla. Například uhlířství, dehtářství či smolaření. Podporuje místní tradice, obyčeje a kultury v evropských regionech, což přispívá k rozvoji turistického ruchu a zvyšování povědomí lidí o zmizelém způsobu života místních obyvatel. Spolupracuje s muzei, archivy, archeology, lesníky ochránci přírody a dalšími odborníky po celé střední Evropě. Sdružuje přibližně tři stovky lidí ze Švédska, Německa, Rakouska, Švýcarska, Francie, Polska, Česka, Itálie, Holandska, Belgie, či Lucemburska," pokračoval Teplík.

Kdo chce vidět činnost spolku, může v sobotu 19. května zamířit do Dobřívi u Rokycan. „Zde se uskuteční jednadvacátý Hammernický den. Ukážeme, že zpracování železa a uhlířství k sobě vždy patřilo," doplnil Kadera.