Celostátní happening ZUŠ Open, který druhým rokem pořádá Nadační fond Magdaleny Kožené, upozorňuje na význam uměleckého vzdělávání. Dává školám mimořádnou příležitost prezentovat práci žáků jednotlivých škol v celostátním měřítku a také vyzdvihuje práci všech pedagogů, kteří se vzdělávání dětí v oblasti umění věnují. Ve čtvrtek 24. května v rámci ZUŠ Open představí 400 základních uměleckých škol z celé České republiky umění svých nadaných žáků na několika stovkách akcí. Na řadě míst se budou konat akce, při kterých spojilo síly několik ZUŠ, a vydají tak svým rozsahem na samostatný jednodenní festival.

Co se Stříbra týče, ZUŠ Open se zde uskuteční na kostelním náměstí před budovou školy. „V patnáct hodin vystoupí na improvizovaném pódiu první hudební blok v podobě žáků školy, poté dojde na představení lidově dramatického oboru. Od 16 hodin zazpívá nový pěvecký sbor Stříbráček a další žáci hudebního oboru. ZUŠ Open ve Stříbře bude zakončeno živými obrazy z historie školy, třetím hudebním blokem a nakonec velké jedlé finále,“ vysvětlil ředitel stříbrské umělecké školy František Kratochvíl, s tím, že hlavní myšlenka stříbrského ZUŠ Open je trochu na samotnou školu upozornit. K tomu krom zmiňované akce pomůže i právě probíhající rekonstrukce. „Myšlenka je dostat lidi ke škole samotné. I přesto, že jsme kousek od náměstí, moc akcí se zde zatím nedělalo.“

V Tachově vypukne program již od 13 hodin, ale bude určen především pro hosty a bývalé zaměstnance školy. Na ně čeká mimo jiné i prohlídka tachovského zámku. Hlavní program ZUŠ Open, který bude navíc spojen i s oslavami 65. let od založení Základní umělecké školy v Tachově, odstartuje od 15 hodin. Stejně jako v případě Stříbra se mohou návštěvníci těšit na vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru, dále na žáky divadelního oboru, ale také na prezentaci mladých tachovských výtvarníků. Opomenout by se rozhodně neměl komorní koncert, který začíná od 16.30. Centrem dění ZUŠ Open v okresním městě bude okolí zámku v Tachovské, kde umělecká škola sídlí.