Jednou z třinácti škol v obvodu působnosti tachovského odboru školství, kam se v pondělí vrátili žáci prvního stupně, byla ZŠ Zárečná v Tachově. Přišlo o šest dětí méně, než se původně předpokládalo. „Dnes jsme otevřeli školu pro dobrovolný nástup žáků prvního stupně. Původně bylo přihlášeno 134 dětí, přišlo jich 128, které jsme rozdělili do 12 skupin,“ sdělil Deníku ředitel Zdeněk Hnát.

V pracovních skupinách strávili žáci dopoledne, poté mohli využít možnosti oběda ve školní jídelně, případně se zúčastnit odpoledních činností. Škola je podle slov ředitele otevřena od půl osmé, dopolední vyučování probíhá od 8 do 11:20 až 12 hodin, odpolední činnosti do 15 hodin. „Vedoucími pracovních skupin jsou vychovatelky školní družiny a asistentky pedagoga. Učitelé v této době vedou vyučování na dálku i pro žáky, kteří nepřišli. Distanční vzdělávání vedou všichni učitelé osobně přímo ze školy,“ dodal Hnát.

Podle statistik Odboru školství Městského úřadu Tachov mělo v pondělí zpět do školní výuky nastoupit ve 13 školách 754 žáků z celkových více než osmnácti stovek. Ve třech tachovských školách je podíl navrátilců třetinový, v celém obvodu pak přes 40 procent. "Žáci jsou rozděleni do 69 skupin. Nejvíce se jich do výuky vrátilo v Plané, a to necelé dvě stovky. Více než sto žáků nastoupilo také do škol v Boru a do Zárečné v Tachově," informoval vedoucí odboru Josef Kožnar.