Děti si pro své rodiče připravily besídku, maminky pak přinesly k ochutnání cukroví. „Pozvali jsme také bývalou paní ředitelku Hanu Hermanovou. Děti byly nadšené z nových hraček, které donesl Ježíšek do třídy díky našim sponzorům, za což jim moc děkujeme,“ uvedla ředitelka mateřinky Marie Benediktová. „Zastavil se u nás i starosta obce František Trhlík a seznámil rodiče s plánovanou přestavbou školky a její modernizací, díky kteé se rozšíří kapacita. Po slavnostním obědě byly děti popřát k novému roku ve zdejším obchodě i na úřadě,“ dodala Benediktová.