Slavnostní slib za rodiče v sobotu přečetla Marie Klimešová a děti z místní mateřinky přítomným zatančily a zazpívaly. „V tomto roce jsme vítali už desátého občánka, a to je myslím veliký počet, na tak malou obec, jako je ta naše,“ sdělila starostka Irena Zapletalová. Do života byli přivítáni: Pepíček Vaňkát, Honzíček Klimeš, Matoušek Charouzek a Julinka Fabianová.