Slavnosti mají v republice už patnáctiletou historii a letošním tématem je Férová snídaně ve vašem městě. Jde o neobvyklý happening, kdy si lidé dají společnou snídani připravenou z takzvaných fairtradových surovin. Podobně jako po celém světě se tak stane i v Tachově. „V případě pěkného počasí se akce uskuteční venku, když nebude hezky, snídani přesuneme pod střechu komunitního centra," uvedla za pořadatele Ilona Gonová. „Účastníci snídaně si mohou přinést snídani vlastní, ale také bude připraveno sladké pečivo napečené z mouky místního mlynáře. K dispozici bude i fair trade káva," pozvala Gonová. Na místě organizátoři přichystají i další ukázky faretradových produktů. Férová snídaně se koná zároveň spolu s farmářskými trhy.

Akce chce poukázat na spravedlivý obchod, tedy na způsob obchodování, kdy cílem je co nejkratší cesta produktů k zákazníkovi. Jde i o podporu znevýhodňovaných pěstitelů a řemeslníků z některých zemí Afriky, Asie či Latinské Ameriky. „Spravedlivý obchod neboli fair trade vznikl jak reakce na obrovskou propast mezi příjmy vyspělých a rozvojových zemí, která z velké části pramení, z nespravedlivého nastavení obchodních a politických pravidel vůči rozvojovým zemím. Je založen na vytvoření partnerství mezi producentem na straně jedné a spotřebitelem na straně druhé," poukazují organizátoři Férové snídaně ve vašem městě, která se koná v sobotu od 8.30 do 10 hodin v komunitním centru v Tachově.