Křivce se rozprostírají nad údolím Nezdického potoka a jejich dominantou je zdaleka viditelná věž zdejšího barokního kostela sv. Martina. Ten od roku 2005 spravuje občanské sdružení Martinus, které kostel postupně zachraňuje.

V současné době vrcholí oprava věže. Proto bylo nosným tématem programu Martinského setkání předání poselství příštím generacím, které bude uloženo do schránky na věžní báni. Do tubusu, který bude v báni uložen, bylo za zpěvu sboru Chorus Egrensis z Aše umístěno poselství příštím generacím. To obsahuje kopie starých dokumentů, které byly ve věžní schránce nalezeny a soušasné svědectví. Příští generace se tak doví, jak v roce 2010 hospodařilo město Bezdružice, jaké na kostele proběhly práce i kolik na něm bylo proinvestováno peněz. Přidána byla i společná fotografie členů občanského sdružení Martinus, výtisk Bezdružického zpravodaje a používané mince. Všechno bylo zaznamenáno i elektronicky na přiložený flashdisk. V programu pak vystoupil dětský soubor Amálka ze ZŠ Bezdružice. Setkání se zúčastnil a na závěr k přítomným promluvil biskup František Radkovský.

Na opravě kostela bylo doposud jen na stavebních pracích proinvestováno 4,3 milionu korun. Peníze poskytl především havarijní fond Ministerstva kultury ČR a z Plzeňského kraje.

Jiří Bízek