Jde o digitalizované snímky a některé prošly i úpravou a opravou nedostatků. „Ve dvaceti čtyřech souborech, tématech, mám něco přes tisíc historických snímků,“ říká sběratel a dodává, že se soustředí jen na okresní město s jedinou výjimkou, obcí Studánka, kde bydlí.

Jeho sbírka je jakousi fotokronikou Tachova a vytváří ji tři roky. „Fotografuji ale prakticky celý život, ve své sbírce proto mám i několik svých, které jsem vyfotil v dětství.“

Z Tachova.Kronika vzniká hlavně díky ochotě a laskavosti mnoha přispěvovatelů, soukromých osob i institucí. „Patří mezi ně Pavel Fuksa, paní Novotná, vdova po fotografu Vladimíru Novotném, Miroslav Svoboda, okresní archiv Tachov a další. V současné době hodně spolupracuji s panem Johanou, hlavně na souboru věnovaném sportu. Dále získávám fotografie od mnoha dalších ochotných lidí, kteří chtějí udělat něco dobrého pro naše krásné město Tachov,“ sděluje sběratel Santner s tím, že za sebou má akce, při nichž retro snímky promítl veřejnosti. „Při těchto akcích, kterých už bylo několik, mně pomáhá můj spolužák a kamarád Sláva Kozák.“

Hledá se práce a zaměstnanci

Současnou snahou je zmapovat činnost, fungování a výrobky, dnes již zaniklých tachovských podniků a továren, jako byl Plastimat, Teroz, Kozak, Delta, pila, Rybena, mlékárna, Státní statky Tachov, uranové doly, ZLT (závod lesní techniky). „Proto bych chtěl využít této příležitosti a požádat čtenáře Tachovského deníku, kteří dříve v některé z těchto firem pracovali, a mají doma fotografie, které zobrazují práci a pracovníky v těchto firmách, zda by mi je nezapůjčili k oskenování. Tento soubor mi dává nejvíce ´zabrat´, fotografie se velmi těžko shání,“ popisuje Aleš Santner.

Nejvíce si cení fotek, které musel hodně retušovat a upravovat, aby je zachránil pro budoucnost. „Vloni na podzim jsem získal fotky z archivu města Tachova, které začátkem šedesátých let vyfotili pracovníci firmy Stavoprojekt z Plzně. Fotky jsou unikátní, ale utrpěly zubem času, takže se musím dost snažit, aby na ně byl hezký pohled.“

„Kdo tedy má doma nějaké vhodné ´pracovní´ fotky ať mi, prosím, zavolá na číslo 604 461 340 nebo pošle na alessantner@seznam.cz,“ vyzývá sběratel a vzkazuje díky městskému úřadu Tachov, který mu ve sběratelské práci významně pomohl.