Rozhodování v těchto chvílích není pro nikoho jednoduché. Zvláště jde-li o jedince, končícího povinnou školní docházku. Radí zejména rodiče, ale také výchovní poradci ve školách a v pedagogických poradnách, psychologové a řada lidí, kteří se snaží do začátků pomoci.

A je zcela na místě připomenout, že základním článkem poradenského systému pro budoucí volbu povolání jsou, mimo jiné, i orgány státní správy. V tachovském okrese je to například informační a poradenské středisko Úřadu práce ČR, kontaktního pracoviště Tachov.

Zde získá každý uchazeč o učňovské a studijní obory dokonalý přehled, jak postupovat v případě výběru povolání. Úřad práce, prostřednictvím tohoto systému, poskytuje širokou škálu nabídek každému uchazeči, který projeví zájem o studium na různých typech škol, včetně vysokých. Každý zde nalezne dostatek informací, důležitých pro tak závažné rozhodnutí. Objektivní, vysoce fundované, odborně plnohodnotné a samozřejmě nezávazné. A seznámit se se situací ve světě práce není nikdy a pro nikoho na škodu.

„Poradenství řešíme v souladu s aktuálním stavem na trhu práce. Máme dokonalý přehled nejen o situaci na Tachovsku, ale i po celé republice. Sledujeme nejenom komplexnost vzdělávacího procesu, ale také úspěšnost absolventů škol po ukončení studia," řekl poradce pro volbu povolání Oldřich Struček.

„Velký význam mají dnes obory technického směru. S výučním listem i s maturitou v oborech strojírenských, stavebních, elektrotechnických ale i ve službách, mají mladí lidé u nás dobrou perspektivu začlenění do pracovního procesu. Zaměstnanost dnes poskytují nejrůznější technické firmy soustředěné především v komplexech Nová Hospoda, Vysočany, Ostrov u Stříbra, ale i průmyslové aglomerace předměstských částí, zejména Tachova a Stříbra. Zde můžeme poskytnout nejen dobrou radu, ale i konkrétní pomoc při zařazování absolventa na vhodné pracoviště."

Informační a poradenské středisko pro volbu povolání má dokonale propracovaný plánovací kalendář posledního roku povinné školní docházky.

Někdo by mohl namítnout, že jde o opatření, na které je ještě dost času. Ti žáci, kteří letos vyšli z devátých tříd základních škol, už většinou svá rozhodnutí realizovali a žáci posledních ročníků mají na rozhodování ještě času dost. Jenže ten ubíhá jako voda a příprava na budoucí povolání by se neměla nechávat na poslední chvíli.

Kolektiv informačního a poradenského střediska neponechává nic náhodě. Pokud zájemce navštíví úřad práce, seznámí se s charakteristikou nejrůznějších povolání a oborů lidské činnosti, odborníci posoudí jeho schopnosti, zájmy a osobní vlastnosti, ale také, na základě zdravotního stavu, doporučí vhodný učební, nebo studijní obor. Veškeré služby jsou samozřejmě bezplatné.

Poradenství k profesní orientaci při volbě povolání řeší celou řadu závažných rozhodnutí, výběrem vzdělání počínaje a vlastním výběrem vhodného zaměstnání či povolání, bez ohledu na věk, konče. Stejně významnou je i problematika dalšího vzdělávání, velmi důležitého pro úspěšné uplatnění člověka na trhu práce. K tomu, aby měl uchazeč přehled co možná nejdokonalejší, disponuje středisko tachovského Úřadu práce nepřeberným množstvím publikací a letáků, řadou materiálů a informačních prostředků, naučných a instruktážních videoklipů, včetně počítačových programů.

Seznámí uchazeče i s možnostmi studia za hranicemi naší vlasti. Také k těmto otázkám nalezne uchazeč dostatek kvalifikovaných a velmi podrobných informací, které mu pomohou v orientaci o vzdělávacím procesu v různých zemích Evropské unie.

Výčet možností, jakými disponuje úřad práce, nelze ani zdaleka vyčerpat. Tým odborníků je kdykoliv připraven informovat širokou tachovskou veřejnost, jaké mají mladí lidé možnosti seberealizace a jak se mohou orientovat na současném trhu práce.

Správná volba povolání je rozhodujícím faktorem pro to, aby našli vhodné uplatnění a nerozšiřovali počty nezaměstnaných v evidenci úřadu práce.

Oldřich Voráček