„Toto výběrové vyznamenání se uděluje jen hasičům, kteří svou celoživotní dobrovolnou prací přispěli k rozvoji dobrovolného hasičstva. Většina nositelů tohoto titulu přes svůj vysoký věk stále aktivně pracuje v různých funkcích ve sborech, okrscích, v Odborovému svazu hasičů, Krajském sdružení hasičů a v ústředních orgánech Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Předáváním svých bohatých zkušeností napomáhají při plnění úkolů v požární ochraně a v činnosti,“ vysvětlil náměstek starosty Odborového svahu hasičů Jiří Vacek.

Právě za dlouholetou službu byli v Přibyslavi odměněni také dobrovolní hasiči z Tachovska a to Jan Stankov, Milan Putiš, Jindřich Otta ze Sboru dobrovolných hasičů Halže a Jaroslav Kobza ze Sboru dobrovolných hasičů z Černošína. „Vyznamenaní hasiči nadále v rámci svých možností spolupracují s Okresním sdružením hasičů v Tachově, proto si zaslouží naší pozornosti a úcty,“ dále dodal Vacek.

Titul za dlouholetou službu není u dobrovolných hasičů na Tachovsku úplnou novinkou. Již z předešlých let se tímto vyznamenáním mohou pyšnit dva hasiči z Konstantinových Lázní a jeden z Tachova.

Zámek v Tachově - ilustrační foto.
Zámecké nádvoří pozve v červnu na tachovskou festivalovou novinku