V současné době má jejich sbor čtyřicet tři členů, z toho osm dětí do čtrnácti let. Zařazen je, hasičskou terminologií, do skupiny s označením JPO3, což znamená, že například musí vyjet k zásahu do deseti minut po vyhlášení poplachu. A právě takových poplachů měli hasiči v loňském roce rovných třicet. Zpravidla vyrazili do pěti minut. Desetkrát vyjížděli mimo městys Chodová Planá.

Starostou sboru je Roman Janoušek, velitele dělá Václav Zimák. „Loni jsme vyjížděli k patnácti požárům, jedenáctkrát jsme technicky pomáhali a zasahovali u tří dopravních nehod," uvedl pro Deník velitel Václav Zimák.

Smutné události

Loňský rok dobrovolníci zasahovali i u tří velice smutných událostí. „Po výbuchu kotelny v Plané jsme překládali popáleného kotelníka do vrtulníku. Bohužel, v nemocnici zemřel. Pomáhali jsme přenášet pacienta s nadměrnou váhou do sanitky. I on v nemocnici následně zemřel," vypověděl velitel. K smutným vzpomínkám na službu přibyla ještě jedna. Sbor zasahoval u dopravního neštěstí, při kterém byla nákladním vozem zachycena a usmrcena osoba před základní školou. „Na některých chlapech to zanechalo citovou stopu. Vždyť jsme tu paní znali a potkávali tady u nás v Chodovce," dodal dobrovolný hasič.

Soutěže a plesy

Kromě výjezdů a pomoci se hasiči podílejí na kulturních i sportovních akcích. Protože historie tohoto sboru dobrovolných hasičů sahá až k roku 1875, mohou navazovat na tradice. V novodobé historii pořádají chodovoplánští hasiči pravidelně soutěže i plesy. Ne jinak tomu bylo i loni. „Uskutečnily se dvě soutěže v požárním útoku. O pohár starosty SDH a desátý ročník Memoriálu Václava Zimáka. Podařilo se zorganizovat hasičský ples." Podle dobrovolníků byl významný v tom, že na plese vystoupil poprvé na živo Dan Moravský, který si říká zpívající hasič, a v jeho repertoáru převažují písničky Dalibora Jandy.

Také letos mají dobrovolní hasiči v plánu ples. Ten se uskuteční v březnu a už dnes sbor slibuje bohatou tombolu, ve které návštěvníci najdou ledničku nebo prase. „Půlnoční překvapení bude také zajímavé, to vám ale neprozradím," pousmál se Zimák a doplnil, že na letošek plánují dvě soutěže v hasičském sportu.

Získali zázemí 
pro mládež

Budovu staré hasičárny budou používat mladí hasiči. „Získali jsme jí k užívání a chceme tam udělat klubovnu pro naše mladé," vysvětlil velitel hasičů Zimák. O takzvaný hasičský potěr dobrovolníci pečují a odměňují za jeho snahu a práci. Osm dětí dostalo Čestné uznání za práci v roce 2012.

Hasiči odměnili své kolegy i partnery. Sošku hasiče za spolupráci dostal Chodovar, dále městys Chodová Planá a také Leon Tsoukernik. Medaili za věrnost získal Jiří Kohout, který je u hasičů už 30 let. Za příkladnou práci byl odměněn medailí Pavel Norovský a za zásluhy Václav Zimák.