Stalo se tak na hřbitově v Čelivi, kam se ostatky Švamberků dostaly z hrobky v kapli na vrchu Krasíkově.

Podnět k vytvoření pomníku na čelivském hřbitově vzešel od Jiřího Jánského a Zdeňka Procházky. „Pomník byl odhalen v říjnu a jedním ze slavnostních řečníků byl také Jaroslav Lobkowicz. Místo jsme nechali osadit pamětní deskou, na kterou je teď možné finančně přispět,” sdělil Deníku Procházka.

Dobrovolné příspěvky na pamětní desku je možné posílat na účet svazku obcí Mikroregion Konstantinolá­zeňsko, číslo účtu 734191379/0800, variabilní symbol je 1964.