Na konci srpna přijedou do Českého lesa a zabydlí se necelé tři týdny v tee-pee. Pomůžou s péčí o CHKO Český les a získají příležitost k pestrému mezikulturnímu poznávání. To vše díky spolupráci organizace Eurosolar a INEX – Sdružení dobrovolných aktivit (INEX-SDA).

Letošní skupinka dobrovolníků bude pestrá, na projekt přijedou i dobrovolníci z Japonska, Saudské Arábie či Ruska. Chybět nebudou ani zástupci evropských zemí ze Švédska, Španělska, Francie, Belgie, Itálie, Rakouska a Slovinska. Mezinárodní skupinu čekají tři týdny v přírodě, kdy budou mít šanci se vrátit k jednoduchému způsobu života. „Právě touha na chvíli uniknout z komplikovaného technického moderního světa je často to, co přitahuje dobrovolníky k projektům jako je tento: bez teplé vody, bez elektřiny, místo domu jednoduché tee-pee, místo koupelny studený potok, místo kuchyňské linky ohniště s do černa opálenými hrnci," vysvětlil Michal Smrž z pořádající organizace Eurosolar.

Náplní dobrovolnického projektu bude kromě získání nových zkušeností především práce v přilehlé CHKO. Zde se dobrovolníci postarají o posekání mokrých luk a další práce v lese.

Zároveň nebude chybět ani mezikulturní poznávání, dílny přírodních dovedností, vyměňování zkušeností a neformální diskuze o naléhavých environmentálních tématech, které nás spojují. Účastníci si kromě zážitků z nezapomenutelného prostředí přírodního tábořiště odnesou také nové úhly pohledu, získané konfrontací a soužitím s lidmi z jiných zemí. Ve volném čase dojde i na výlety do české krajiny a měst, skupinu tak čeká návštěva Mariánských lázní či Chebu. INEX-SDA, pod jehož záštitou budou dobrovolníci na místě pomáhat, je neziskovou organizací, která se dobrovolnictvím zabývá již od roku 1991. INEX-SDA přijímá zahraniční dobrovolníky na krátkodobé i dlouhodobé projekty u nás, a stejně tak umožňuje českým dobrovolníkům vyjet za dobrovolnictvím do zahraničí. Cílem projektů v České republice je podpora venkova, pomoc místním komunitám, řešení ekologických problémů nebo pomoc při rekonstrukci historických objektů.