Dobrovolníci na louce na místě, kde bývala obec Pavlův Studenec, vytvářeli plošky, které usnadní klíčení semenům tučnice obecné a všivce lesního. Odstraňovali také náletové dřeviny a mech, které tyto cenné druhy postupně vytlačovaly.

Všivec lesní je u nás veden v Červeném seznamu ohrožených druhů České republiky coby silně ohrožený druh. Tučnice patří taktéž mezi silně ohrožené druhy a daří se jí zejména v jižních a západních Čechách. Vyskytuje se třeba na Šumavě. V CHKO Český les roste ale už jen na několika málo místech. Jedním z nich je právě rašelinná louka u zaniklého Pavlova Studence na Tachovsku v pásmu bývalé železné opony. Ta ale postupně zarůstá, proto Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) ČR nyní podniká kroky k obnově vhodných podmínek pro tento vzácný druh. „Loni jsme nechali na části louky odtěžit svrchní část půdy i se zapojeným drnem. Na obnažené půdě totiž semena vzácných masožravek lépe klíčí. Letos pokračujeme na další části lokality drobnějšími zásahy, které bezplatně provedli členové Hnutí Brontosaurus,“ popsala Markéta Kašparová z AOPK.

„Navázali jsme na loňskou dobrovolnickou akci v národní přírodní památce Na požárech, kde jsme dělali podobné zásahy při péči o jinou masožravku - rosnatku okrouhlolistou. Naše hnutí se snaží propojit dobrovolnickou práci mladých lidí se zážitky a zkušenostmi na celý život. Každoročně vyrážíme s dobrovolníky kosit orchidejové louky, sázet stromy, opravovat hrady nebo obnovovat mokřady. Právě díky spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR se nám daří pomáhat na místech, kde to dává smysl,“ doplnil předseda Regionálního centra Hnutí Brontosaurus v Praze Jakub Hájek.