Cílem každoročního výcviku bylo prohloubení znalostí a dovedností hasičů z jednotek, které jsou předurčeny k výjezdům na pomoc při dopravních nehodách. Se svými veliteli, kteří za výcvik zodpovídají, dorazili dobrovolní hasiči z Boru, Stříbra, Přimdy a Plané. Pod odborným dozorem instruktorů z HZS Tachov procvičili praxí nabyté znalosti a zkušenosti a přiučili se další.

„V teorii jsme si osvěžili potřebnou legislativu,“ řekl velitel borského družstva Jiří Matlák. Větší část dne však všichni přítomní věnovali získávání nových zkušeností z nasimulovaných dopravních nehod. „K nehodám vyjíždíme poměrně často, někdy stačí úklid vozovky, jindy je nutno osoby ve vozidlech vyprostit. A není to vždy jednoduché, proto HZS Plzeňského kraje organizuje několikrát do roka školení, kdy si zopakujeme staré a zkusíme nové praktiky, s nimiž jsme se v praxi třeba ještě nesetkali, ale přesto se mohou stát,“ vysvětlil Matlák.

Zdroj: SDH Bor

Všechny čtyři jednotky dorazily se svými vozidly vybavenými potřebnou technikou, kde následně na starých vyřazených vozidlech cvičili dobrovolníci postupy při vyprošťování zraněných osob všemi možnými způsoby. K figurantovi, který představoval zraněnou osobu, pronikali odtržením dveří, odklopením střechy, zkusili i složitější odtažení volantu a palubní desky od zraněného. „Zkusili jsme si také nezbytné nasazování krčního límce a následné vyproštění zraněného na transportních nosítkách,“ popsal jednu z částí celodenního výcviku.