Kostel sv. Martina v Křivcích je znám především díky Martinským setkáním. Pořádají je tu už dvanáct let.

Za to, že kostel dnes stojí a návštěvníci si sem každoročně přichází vychutnat předvánoční atmosféru, vděčí především Heleně Bockové a Občanskému sdružení Martinus, které vzniklo na jeho záchranu. Dnes, už historii, kdy mu ještě před několika lety hrozilo zřízení, zachycují pouze fotografie. Za dvanáct let se kostel sv. Matrina v Křivcích proměnil v místo setkávání. „Na každém setkání opakuji, že aktivita sdružení je jenom část úspěchu, pokud by sem nechodili lidé a nepředávali nám pozitivní naladění a energii, mohla bych se snažit sebevíc a kostel by zůstal prázdný,“ usmála se Helena Bocková a dodala, že se snaží, aby si každý v kostele našel to své místo, kde mu bude dobře. „Máme zde stálou výstavu nejlepších prací školáků na téma jak si představují sv. Mikuláše, i fotografie zachycující kostel v noci. Měli jsme zde také panelovou výstavu Karel IV. – Život otce vlasti a dokonce se zde už konali čtyři necírkevní svatby.“

Občanskému sdružení Martinus se podařilo během dvanácti let kostel sv. Martina zachránit před demolicí. Cesta to ale leckdy nebyla jednoduchá. „Když jsme se zde před dvanácti lety sešli, bylo nám doporučeno z objektu ihned odejít a umístit sem ceduli s nápisem zákaz vstupu. S tím jsme se ale nesmířili a pustili se postupně do oprav. Po třetinách se nám podařilo vyměnit střechu a zajistit klenby, které hrozily zřícením. Museli jsme doplnili i část presbytáře, kdy jsme až během prací zjistili, že je prohnilý. Té práce bylo hodně, nelituji ale ničeho,“ uvedla dále Helena Bocková a dodala, že při rekonstrukci věže nalezli starý tubus s dokumenty předešlých generací. Předměty pak vystavili na postranním oltáři v kostele. „Do kopule věže jsme vložili nový tubus, ve kterém opět budoucí generace naleznou naši společnou fotografii, jedno číslo Bezdružického zpravodaje, peníze a plány z rekonstrukce kostela.“

Přes snahu občanského sdružení i místních obyvatel se už kostel k lítosti jeho zachránců nepodaří vrátit do původní podoby Kostel kdysi míval tři zvony, jeden byl podle historických odkazů roztaven, druhý ukraden a třetí převezen do kláštera Teplá. „Zde dlouhá léta ležel, když pak ale dostavěli klášter vzali zvon z Křivic a ukuli k němu ještě druhý ve stejném akordu. Původní zvon se tak zpátky do kostela sv. Martina v Křivcích už nikdy nevrátí,“ posteskla si zakladatelka sdružení.

Pravidelných setkání v Křivcích se každoročně účastní také starosta nedalekých Bezdružic Jan Soulek, pod které obec spadá. „Je pro mě neuvěřitelné a moc si toho vážím, že se našli lidé, kteří kostel zachránili. V době, kdy se do toho pustili byl před spadnutím. Vykonali opravdu hodně práce, za kterou si členů sdružení ale i dobrovolníků z obce nesmírně vážím. Někdo by možná řekl, že kostel je dál schátralý a fasáda ošklivá. Pro nás se zde ale odehrál obrovský kus práce a kostel je statisticky zajištěný na několik desetiletí dopředu,“ pochválil Jan Soulek.

„Už vím co to znamená, když se řekne, že je někde práce jako na kostele,“ usmála se na závěr Helena Bocková. Hned ale doplnila, že jí kostel už mnohokrát vrátil to, co do něj sama vložila.