„Kniha pojednává o hornictví v našem městě v období 19. století, v době života stříbrského kronikáře K. L. Watzky. On sám tuto dobu prožil a šachty si prošel," přiblížil Deníku autor knihy, která se jmenuje Zlatý věk dobývání olověných rud u Královského horního města Stříbra.

V publikaci je možné začíst se do historických dokumentů. „Jedná se o listiny, které dnes již neexistují, a to ze dvou důvodů. Když hořela Chebská brána, byl v ní umístěn stříbrský archív. Většina listin a dokumentů zde uložených vzala za své a co nevzal oheň, bylo rozkradeno. Watzka většinu těchto listin držel v ruce a přepsal je," vysvětlil Neuberger.

Zápisky stříbrského kronikáře byly objeveny při revizi archivních materiálů ve Státním okresním archivu v Tachově. „Byly objeveny právě zápisky pana Watzky, pan ředitel Edl mi zavolal, slovo dalo slovo, a snad ty nejpodstatnější a nejdůležitější listiny jsem s dnes již zesnulým kamarádem, doktorem Jiřím Hlávkou, začal překládat."

Tento překlad tvoří základ nové knihy. Ta je doplněna materiály staršími, listinami a fotografiemi. „Nejpodstatnějším momentem je v dnešní době zafinancování nákladů na vydání knihy. Poté, co byly finance na vydání přislíbeny, se pustila do díla paní Netrvalová, češtinářka, a pak pan doktor Navrátil, editor. Výsledkem je obrazová publikace o přibližně 120 stranách," uzavřel Neuberger.

Křest nové knihy se uskuteční 15. prosince od 17 hodin v Městském muzeu ve Stříbře. Publikace bude v prodeji u Hornického spolku, v Městském muzeu ve Stříbře a v knihkupectví ve Stříbře.