Osadní výbory Borska jednaly tento týden na Městském úřadu v Boru. Vesměs se jejich zástupci shodli, že se radnice třítisícového města snaží v poslední době i v nejmenších vesnicích více investovat.

Spokojení byli skoro všichni. Až na osadníky z Bezděkova, osady s asi dvacítkou obyvatel, která se už čtvrt roku snaží Bor přesvědčit, aby jí umožnil přejít i s katastrem pod obec Kočov.

„Debata s osadníky z Bezděkova byla v podstatě opět jednosměrná. Oni trvají na tom, že se od nás odtrhnou. Vůle zastupitelů ale je, že neumožní změnu hranic obce,“ zmínil tajemník Jaroslav Havlíček.

Petr Janata, který osadníky zastupuje, vidí budoucnost Bezděkova jasně.
„Spojení s Kočovem, který je nám blízký územně i lidsky, bude pro nás výhodnější. Už třeba kvůli tomu, že rozumněji nastaví ceny pronájmů pozemků,“ říká.

Podle tajemníka Havlíčka nastavil Bor ceny pronájmů tak, aby zohlednily inflaci a respektovaly vývoj cen v lokalitě. „Pokud někdo v uplynulých deseti letech například platil za pronájem obecního rybníka 100 korun ročně, musel přeci počítat s tím, že někdy dojde ke zdražení,“ říká. Osadníkům radí, ať požádají městskou radu o přehodnocení výše nájmů. „Možná by se našel kompromis. K tomu je ale nutná slušná diskuse,“ řekl tajemník.
V Bezděkově kritizovali také neuskutečněné investice. Jádrem sporu s městským úřadem je třeba údržba zeleně, kácení náletových dřevin, oprava kanalizace.

Město nyní nabídlo osadě, že práce provede, nebo proplatí.
K tomu, aby se změnil postoj osadníků, to ale zcela určitě stačit nebude.
„Bor by nám měl umožnit bezproblémový odchod i s katastrem. Bezděkovský majetek mu stejně nikdy nepatřil,“ uzavřel Petr Janata.