Všímaví obyvatelé našeho okresu zřejmě již zaregistrovali, že v posledních několika letech se na Tachovsku provádí výzkum a záchrana některých židovských památek. Nemalou zásluhu na tom má Václav Chvátal z Muzea ČeskéholesavTachově.

Kolik je na Tachovsku židovských památek?

Hřbitovů je celkem třináct. Židovské čtvrti a ulice jsou patrné v jedenácti obcích. Dále se dochovalo pět synagog, ale dnes jsou přestavěné na rodinnédomynebokanceláře.

Jaký je aktuální stav výzkumu židovských památek na Tachovsku?

Dnes máme dokončenu kompletnídokumentacišesti hřbitovů.

Co to znamená?

Ukaždého z nich bylo provedeno polohopisné zaměření, mapa a fotografická dokumentace každého náhrobku. Těžištěmnaší práce jedokumentace textová, která zahrnuje opis každého epitafu (vhebrejštině, němčině), jeho překlad do češtiny, komentáře zajímavých míst textu a sestavení jmenných registrů pohřbených pro každýhřbitovzvlášť.

Máte na výzkum dostatek peněz?

Běžnývýzkumprobíhávrámci činnostinašehomuzeaaje plně v jeho režii. Záchranné práce byly loni hrazeny ze sponzorského daru bývalých tachovských Židů žijících v zámoří. Jedná se o náročné rekonstrukce hřbitovů, o záchranné přenosy mozaiky z posledního dochovaného zbytku podlahy někdejšítachovské synagogya dřevěných dveří bývalého rabínova bytu. Oba tyto exponáty byly zrestaurovány a jsou nyní k vidění v expozici Muzea ČeskéholesavTachově.

K čemu slouží vase dokumentace?

Náhrobní nápisy rychle zvětrávají. Jejich opisem a obrazovou dokumentací sledujeme především zachování starých nápisů, jejich charakteru a slohu pro další studium. Nápisy také často doplňují nebo zcela suplují chybějící archivní údaje. Zajímavé zprávy o mnohých osobách, které žádný archiv neobsahuje, najdete právě na hřbitovech. Díky naší dokumentaci jsou hřbitovy postupně prohlašovány za kulturní památky. Toho jsme ve spolupráci s Národním památkovým ústavem dosáhli na Tachovskuužupěthřbitovů.

Plánujete ještě letos další opravy hřbitovů?

Pro letošek už ne, ale příští rok by se měly opravovat hřbitovyveStrážiaBezdružicích.