„Rybník je naše letitá bolest,”řekl na veřejném jednání zastupitelů Bluma. „Požadavek na jeho odbahnění a rekonstrukci přítoku a odtoku požadujeme už několik let. Zatím marně.”

Jak dále uvedl, problém je v tom, že když se voda vylije z břehů, vznikají nepříjemnosti především v dopravě, bezpečnosti občanů a bývají zatopené i některé objekty.

„Projekt na úpravu rybníka byl už před lety zpracován, ale nikdy nebyl realizován. Proto po městě Bor, pod který spadáme, požadujeme už po několikáté aktualizaci projektu. Dosud se tak nestalo, proto žádám, aby byla aktualizace součástí protipovodňových opatření a byla zahrnuta do rozpočtu pro příští rok,” vznesl požadavek předseda osadního výboru.

„V rozpočtu města už jsme opravu rybníka měli zařazenou. V současnosti ale chystáme projekt protipovodňových opatření a požadovaná úprava by mohla být jeho součástí,” řekl starosta Boru Petr Myslivec.

Podle starosty by projekt protipovodňových opatření měl být hotov na jaře příštího roku. Město bude po projektantovi požadovat, aby se oprava rybníka v obci Doly stala jeho součástí.

Termín realizace ale nelze upřesnit. „Vše bude záviset na tom, jestli se nám podaří získat finanční prostředky ve formě dotace. O tu budeme žádat příští rok. Podaří-li se, chtěli bychom celou akci realizovat bezodkladně, tedy hned v příštím roce,” dodal Myslivec.