Jako na zavolanou v tu chvíli přišla nabídka MAS Český Západ zúčastnit se s projektem záchrany věže grantového Programu na obnovu venkova Ministerstva pro místní rozvoj. „Vzápětí nám všem v Občanském sdružení Domaslav začalo docházet, že když jste jediní, kteří něco můžou udělat, tak to prostě udělat musíte,“ popisuje Jarek Veselák, architekt a člen Občanského sdružení Domaslav v jedné osobě.

S blížícím se termínem odevzdání grantového záměru začalo kolečko shánění podkladů, zpracování projektové dokumentace a obíhání úřadů. „Současně probíhalo ujasnění vlastnických vztahů s plzeňským biskupstvím, které nám faru s kostelem dlouhodobě zapůjčilo, hledání vhodného dodavatele stavby a také zjištění skutečného rozsahu poškození věže,“ vzpomíná Veselák.

To už se ale na věži začala projevovat po desetiletí zanedbávaná údržba v podobě rozpadajícího se zdiva nebo vyhnilých trámů krovů. Projekt pojmenovaný Sucho pro zvony však získal první grantové peníze a s opravou se mohlo začít. „Během léta loňského roku byly provizorně lepenkou vyspraveny největší díry ve střeše, provedeno bylo i statické podchycení celé soustavy krovů,“ uvádí architekt. Finanční příspěvek z Havarijního fondu Ministerstva kultury a grant na záchranu kulturních památek od Plzeňského kraje znamenaly, že rekonstrukce mohla probíhat i v letošním roce.

V nejkritičtějších místech už byla přezděna a doplněna koruna zdi a korunní římsa věže a tak konečně vznikl zase pevný základ, do kterého se bude moci opřít krov. Opravou zdegradovaných uložení tesařských prvků, tedy krokví, vazných trámů, vzpěr a námětků, bude letos dovršena druhá etapa rekonstrukce.

„Přestože péče o kostel je úkol na mnoho let, hotova je sotva jedna desetina potřebného, a akutních každodenních problémů dnešek přináší stále doast, do budoucna hledíme s nadějí, že se ´náš´ kostel v blízké době dočká třeba i nové krytiny nesené krásnými a funkčními historickými konstrukcemi, tak jako tomu bylo kdysi,“ přejí si všichni členové Občanského sdružení v Domaslavi.