Zájemci si tak mohli prohlédnout toto zařízení v jeho běžném provozu. „Den otevřených dveří má u nás již tradici. Letos jej pořádáme už počtvrté,“ uvedla Blanka Kafková, vedoucí výchovného oddělení. „Zájem ze strany veřejnosti je. Navštěvují nás převážně různé kolektivy, jako jsou například školy,“ dodal ředitel Karel Račák.

Zaměstnanci připravili na tento den i malou besedu pro studentky Středního odborného učiliště Planá. „Děvčata si naše zařízení prohlédla s velikým zájmem. Jejich dotazy svědčily o tom, že jim tento domov není lhostejný. Zajímal je mimo jiné denní režim našich klientů, jak je možno sem dítě s hendikepem umístit, nebo jak často zde rodiče navštěvují své děti,“ pokračoval Račák. „Naši práci pak hodnotili kladně a líbilo se jim i prostředí, ve kterém jsou naši klienti ubytováni,“ uvedl závěrem ředitel.