Studovat se bude také v Tachově.
Efektivní EU správa – peníze z EU do města i na venkov je název projektu realizovaného obecně prospěšnou společností Úhlava a sdružením Šance pro jihozápad, který je určen především představitelům venkovských samospráv a jejich úředníkům.


Ani po několika letech členství České republiky v Evropské unii nejsou, zejména ve venkovských oblastech, známy principy fungování EU, systém programování a projektování, terminologie a další informace potřebné pro získání a účelné využití finančních prostředků, které se nám z evropských fondů nabízejí.


Obecně prospěšná společnost Úhlava proto připravuje vzdělávací kurz, který má za cíl seznámit posluchače s touto problematikou, a to prostřednictvím klasického vzdělávání formou několika seminářů doplněného o možnost samostudia metodou e-learningu (tedy studium prostřednictvím počítače připojeného na internet). Spojení klasické a elektronické výuky je zvoleno s ohledem na časovou vytíženost cílové skupiny posluchačů. Využití e-learningového vzdělávání jim umožní přizpůsobit své studium individuálním časovým možnostem. Osvojení si výukové metody pomocí e-learningu zároveň vytvoří předpoklad pro rozvoj celoživotního vzdělávání a absolvování dalších kurzů.

Součástí tvorby vzdělávacího programu je také pilotní školení, které má za cíl ve spolupráci s jeho účastníky ověřit, zda je kurz dobře a srozumitelně připraven. Protože se termín pilotního školení blíží, zeptali jsme se na konkrétní informace manažera projektu Jana Koláře ze společnosti Úhlava.

Pro koho jsou kurzy určeny?


Cílovou skupinu tvoří představitelé malých obcí, tzn. starostové, pracovníci obecních a městských úřadů, neuvolnění zastupitelé, zaměstnanci obcemi zřizovaných institucí, představitelé venkovských spolků atd. V rámci projektu budou proškoleny dvě skupiny posluchačů po 25 lidech. Jejich případné připomínky či náměty poslouží následně autorům jako zpětná vazba a budou využity pro případné úpravy programu tak, aby byl pro další frekventanty co nejpřívětivější a jejich studium bylo pohodlné a efektivní. Účast na pilotním školení bude v rámci projektu nabízena zdarma.

Jak budou školení probíhat?


Harmonogram výuky je koncipován do čtyř dvoudenních bloků, které budou probíhat vždy v pátek odpoledne a v sobotu. Mezi jednotlivými bloky bude zhruba třítýdenní pauza určená pro samostudium s využitím e-learningu. Pro první skupinu bude školení probíhat v Klatovech a v Běšinech a bude zahájeno 7. prosince 2007. Druhá skupina začne se studiem o týden později, tedy 14. prosince 2007, a to v Tachově.

Co se účastníci v kurzu naučí?


Dozvědí se např. základní informace o fungování Evropské unie a způsobu rozdělování finančních prostředků z jejích fondů, udělají si přehled o všech aktuálních dotačních programech s důrazem na ty, které jsou využitelné pro menší města a obce, naučí se správně zpracovat žádost a získají mnoho dalších užitečných informací. Nebudou chybět ani ukázkové projekty a příklady dobré praxe.

Jak se mohou zájemci přihlásit?


Zájemci o účast na pilotním školení nás mohou kontaktovat telefonicky na čísle 376 311 745, e-mailem na adrese kolar@uhlava.cz, nebo osobně v naší kanceláři v Krameriově ulici č.p. 138 v Klatovech. Bližší informace naleznou také na webových stránkách www.uhlava.cz.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.