Jeho práce si cení doma i v zahraničí. Je ženatý, má dva syny a v zimě se opět chystá odjet na sever Evropy.

Co si lze představit pod pojmem židovská epigrafika?

Stručně řečeno, jsou to nápisy na židovských náhrobních kamenech.

Takže v tomto spočívá vaše práce v zahraničí, konkrétně ve Finsku?

Ano. Zkoumám zde židovské náhrobní nápisy. Provádím sběr textového materiálu pro další rozsáhlejší výzkum, který na tento navazuje. Ten se týká historie židovství v severní Evropě a epigrafických tradic.

Jak se stane, že člověk z malého města odjede zkoumat židovské památky právě do Finska?

Mám s Finskem úzké a dlouhé kontakty, mám zde několik přátel, kteří jsou i mimo tento obor. Ale studoval jsem kdysi ve Finsku, tato oblast severní Evropy mne samotného vždy zajímala. Proto jsem si zjišťoval, jestli by zde byl zájem o tento výzkum. Zjistil jsem, že ano. Ale tyto výzkumy jsem prováděl i v Polsku nebo Německu. Tomuto oboru se totiž věnuje úzký okruh lidí a odborníků je málo.

Kde se shromažďují výsledky vaší práce, chystáte se je publikovat?

Výsledky mé práce se shromažďují a uchovávají ve Finském národním archivu a Helsinské univerzitě. Klasická publikace zatím není. Zpracování podkladů ale bude pokračovat a kniha z toho určitě jednou bude.

V jakém jazyce zpracováváte váš výzkum?

Finální výsledky jsou ve finštině. Moje práce vlastně spočívá v tom, že překládám nápisy z hebrejštiny do finštiny.

Je finština složitý jazyk?

Finština je jednoduchá, lehčí než němčina. Ta je pro mě těžší, má těžší gramatiku.

Podle vás je němčina těžší. Kolika jazyky se vlastně domluvíte ? Například, když se vás někdo zeptá na cestu?

Asi deseti. Ale musel by se mě ten dotyčný zeptat opravdu jen na cestu. Například nedávno jsem měl přednášku ve Vyborgu. Tu jsem absolvoval celou v ruštině, takže jsem ji předtím musel oprášit.

Zpět k hebrejštině a epigrafice. Jak dlouho se jí věnujete?

Hebrejskou epigrafiku dělám asi osm let. S hebrejštinou jsem začal jako samouk. Pak jsem ji studoval v soukromých hodinách u jedné paní ve Finsku, která se hebrejštinou zabývá. Dodnes chodím na konzultace ke kolegům ze Židovského muzea v Praze.

Máte sám nějaké žáky? Vyučujete tento jazyk?

Ano. Letos se koná osmý ročník semináře na tachovském gymnáziu. Je to jeden z předmětů v rámci historického semináře. Vyučuji židovské dějiny, tradice, úvod do písma a čtení náhrobků. V tomto roce se semináře ve dvou ročnících účastní čtyřicet studentů.

Když jste nyní v Čechách, jaká je náplň vaší práce?

Pokračuji v mé obvyklé práci a ještě jezdím na různé přednášky. Například v neděli jsem měl jednu v Bezdružicích o historii tamního židovského osídlení. Také nás za několik dní čeká mezinárodní seminář, který se bude konat v Tachově. Pořádají jej společně Státní okresní archiv v Tachově, Muzeum Českého lesa a Židovské muzeum v Praze.

Jste díky vaší práci v kontaktu s potomky tachovských židů?

Ano, jsme v kontaktu s potomky tachovských židů, kteří před válkou utekli hlavně do zámoří. Nyní se na nás obracejí i další potomci českých židovských emigrantů, kteří mají zájem o vyhledání svých předků. I z tohoto důvodu je cenná databáze náhrobků.

Často se setkáte s materiály svědčící o tragickém osudu Židů za války. Není vám někdy z toho samotnému smutno?

Je pravdou, že tyto dokumenty mi projdou rukama. Dnes nám to nepřijde, ale před válkou byly téměř všude synagogy. Tak jako kostely. Ty dnes již v drtivé většině neexistují. Víte, když se vyvraždí šest milionů lidí musí to být znát. Vznikla tím díra v kulturním i duchovním životě Evropy. Tento život tak především na vesnicích velice utrpěl.