Další strom vysazený při významném výročí bude mít Tachov. Poroste v parku před bývalým okresním úřadem a zasadí ho 28. října, kdy si státním svátkem připomínáme vznik Československa. Půjde o slavnost v rámci celoročního připomínání a oslav významného výročí 900 let od první písemné zmínky o existenci Tachova, na kterou město zve širokou veřejnost. „Byl vybrán buk lesní červenolistý," konstatovala místostarostka Tachova Jana Hrčková.

Veřejnost volila stromPočet hlasujících byl 618, klasickým způsobem tzv. do krabice hlasovalo 519 občanů.
Vítězný strom buk lesní červenolistý získal 265 hlasů, z toho 46 na webu. Druhý byl platan - 196/13, třetí lípa - 157/40

Na výběr byly krom zmíněného buku také lípa rancho a platan. Stovky lidí rozhodly hlasováním v anketě v budově městského úřadu a na webových stránkách města. „Začátek slavnosti zasazení stromu je v 16 hodin. Akt bude za účasti hudebního doprovodu a trubačů," zve obyvatele Tachova starosta Jiří Struček. Státní svátek dne vzniku Československa se už v minulosti stal dnem, kdy se v Tachově sázely stromy. Šlo o deset lip v ulici Školní a vysazeny byly v roce 1928. Dodnes prospívají a jsou v dobré kondici. „Asi před třemi roky byly lípy ošetřeny bezpečnostním řezem. Na některých jedincích jsou ještě navrženy další zásahy, které se budou pravděpodobně realizovat v příštím roce," dala Deníku vědět Marie Multušová z Investičního odboru města Tachova a dodala pozitivní zprávu: Na kácení nemají navrženou žádnou z nich.

„Lipové stromořadí připomíná svornost českých spolků v Tachově v roce 1928 a krásně cloní budovu vzdělávacího střediska od provozu ve Školní ulici," řekla ředitelka střediska Alexandra Hrušková.

Lípy zasazeny při výročí dodnes prospívají

28. říjen byl v roce 1928 důvodem pro vysázení lipové aleje před českou školou. Její založení ale nebylo tehdy vůbec jednoduché.

Stalo se už tradicí, že u příležitosti výročí se zasadí strom nebo stromy. V Tachově tomu tak bude ve středu 28. října, kdy slavíme den vzniku Československa, a buk lesní červenolistý zasadí jako připomínku 900 let od první zmínky o Tachovu.

Budova první české menšinové školyOsmadvacátý říjen už v minulosti byl příležitostí k vysázení celé aleje. Jde o lípy v ulici Školní. V roce 1928 je tam nechal vysadit tehdejší menšinový učitel Otakar Peroutka. „Když se přiblížilo desáté výročí vzniku Československé republiky, sjednotil jsem tachovské české spolky ke společné akci. Před průčelím české školy jsme slavnostně zasadili deset jubilejních lip. Osm jich zasadily spolky: Místní odbor Národní jednoty Pošumavské, odbočka Československé obce legionářské, Česká okresní péče o mládež, místní spolek Československého červeného kříže, odbočka svazu čs. Rotmistrů, Jednota železničních zaměstnanců, politická organizace národních socialistů a Česká záložna. Zbývající dvě lípy zasadily děti, jednu žáci mateřské školy, druhou žáci obecné školy," zapsal do Pamětní knihy České obecné školy.

Dodnes lípy prospívají a v budově bývalé menšinové školy je regionální vzdělávací středisko Revis. Podle jeho ředitelky má toto místo své kouzlo. „Budova byla postavena pro účely základního vzdělávání a následně rekonstruována a zařízena pro vzdělávání dospělých. Vnitřní prostory jsou velkoryse pojaté, takže se zde lidé cítí dobře. Pravidelná péče o budovu je součástí práce týmu Regionálního vzdělávacího a informačního střediska, proto v příštím roce plánujeme rozsáhlejší opravy a údržbu budovy," sdělila Deníku ředitelka Alexandra Hrušková.

Kouzlo první tachovské české školy je zde prý stále přítomné. „Často i někteří naši studenti současné Univerzity 3. věku vzpomínají na to, jak buď oni sami nebo jejich známí stejnou budovu navštěvovali jako žáci mateřské či základní školy. Vezmeme-li v úvahu těžké začátky první české školy v Tachově, která byla ustanovena díky tehdejší nelehké národnostní situaci až napodruhé, musíme si cenit toho, že budova i nadále slouží vzdělávání. A řízením osudu se na místě, kde poprvé ve školních lavicích v Tachově zazněla čeština, dnes učí Češi hlavně cizí jazyky."

Lipová alej před budovou ji dělá radost. „Lipové stromořadí jednak připomíná svornost českých spolků v Tachově v roce 1928, ale také krásně cloní budovu vzdělávacího střediska od provozu ve Školní ulici. V minulosti byly lípy prořezány a odborně ošetřeny. Můžeme se tedy z jejich přítomnosti těšit ještě nějaký čas," dodala ředitelka.

Zrod české školy nebyl jednoduchýZ vyprávění českého menšinového inspektora Antonína Follprechta:
Nevlídné nádraží. V údolí německé město. V pozadí hory, mezi nimiž vedou důležité spojovací cesty s německou říší. V okolí je mnoho českých jmen: Bor, Ostrov, Stráž, Jadruž, která připomínají české doby před německou kolonizací. Před nádražím stojí zástup občanů. Pravím svému průvodci: „To je hezké, že bude tak velká účast". Sotva jsem to dořekl a sestoupil ze schůdků, uchopil mne někdo za krk a křičí. „Ja, das ist der Schulinspektor", a počal mnou zuřivě cloumati. Hole se zdvihají ve vzduchu, sprosté nadávky jen prší. Vyprošťuje mne přikvapivší četnická pohotovost. Starosta města prohlašuje veliteli četníků, že neručí za klid ve městě, že otevření české školy znamená jisté krveprolití. Četnický strážmistr, stojící vedle mne, praví: „Je to špatné. Známe to. Ti lidé jsou již nepříčetní, neboť jsou zaslepeni zlobou:" Tentokráte se tedy škola v Tachově neotevřela. Zbývalo jedině rozumné východisko vrátit se a vyčkat. Odjel jsem tedy zpět do Plzně. Listy české a německé vylíčily tuto událost. Německé listy pak samy přiznaly, že otevření školy za těchto podmínek znamenalo ohrožení mého života, jakož i života zúčastněných českých lidí.

ZajímavostiNáčrtek Husitského pomníku v Pamětní knize České obecné školyHusitský pomník, dnešní umístění u hradebU české školy stával také Husitský pomník, který byl postaven 7. srpna 1927 na počest 500 výročí slavné bitvy husitů u Tachova. Zůstal tam skryt přes celou válku, ale v roce 1957 byl přestěhován do parčíku ve Václavské ulici. Ale ani tam dlouho nepobyl a nyní stojí jako neznámá slepená hromádka kamení u hradeb v zámecké ulici. Na původním pomníku byl ještě kalich a vsazena bronzová pamětní deska, zhotovená podle návrhu Otakara Peroutky.

I budova české školy měla zajímavý osud. Po deseti letech své existence, dne 13. září 1938 vypukla ve městě nacisty vyprovokovaná revolta a české rodiny opustily Tachov. Škola tak zůstala opuštěná. Během války byla proměněna na lazaret. Od září 1945 to byla opět česká škola a dle potřeby se její „náplň" různě měnila. Od měšťanské, základní po mateřskou. Vletech 2005 a 2006 proběhla za finanční pomoci Evropské unie velká rekonstrukce a v budově české školy vzniklo velice moderní regionální vzdělávací a informační středisko s názvem REVIS.