Nejinak je tomu bude i příští rok. „V prvním návrhu rozppočtu města Tachova na další rok je vyčleněna částka ve výši zhruba sto čtyřiceti tisíc korun, kterou poskytneme občanskému sdružení Kotec na provoz zdejšího K–Centra,“ řekl Deníku místostarosta města Jiří Struček. Právě toto období končícího roku a sestavování rozpočtů, ať na městské či státní úrovni je pro neziskové organizace velice důležité. Potvrdil to i vedoucí tachovského K–Centra, Jiří Hort. „Na letošní rok jsme obdrželi na naši činnost od města Tachova sto čtyřicet tisíc korun.

Pro příští rok bychom od města chtěli částku dvě stě tisíc. Jestli ji opravdu dostaneme, to nevím. V případě že by nám město poskytlo méně peněz, znamenalo by to omezení některých našich projektů,“ řekl Hort. Ovšem nejen z rozpočtu města jsou financovány programy K–Centra. „Našimi největšími přispěteli jsou Ministerstvo práce a sociálních věcí a Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, tedy stát,“ pokračoval vedoucí centra. Město Tachov poskytuje finanční příspěvky K– Cenru od roku 2004, kdy vzniklo. „Mají kvalitní programy, například prevenci ve školách, nebo vyměňování inječních stříkaček,“ dodal místostarosta. „Příspěvky jsou pro naši činnost důležité. Přesto soukromí sponzoři na nás trochu pozapomněli,“ povzdechl si na závěr Hort.