Co je to vlastně protidrogová prevence?
Položená otázka by snad lépe zněla: Co to je primární protidrogová prevence? Jedná se totiž o včasné předcházení jakémukoliv problému, kvůli kterému by mohla být nastartována závislost na droze. Snažíme se mladé lidi připravit na obtížné životní situace, které nás všechny dříve či později potkají. Snažíme se je naučit zodpovědnosti za svůj život.

Koho se vaše práce týká? Komu je primární prevence nabízena?
Určena je především dětem a mladým lidem ve věku 12 až 18 let. Máme však programy také pro předškolní děti a děti na prvním stupni základních škol. Trochu se liší v pojetí. U nejmenších pracujeme s pohádkami, u starších dětí a mládeže se už snažíme o prožívání určitých situací, účastenství při jednotlivých tématech.

Co je cílem primární prevence?
Celkové posílení osobnosti mladého člověka. Naučit člověka rozhodovat se tak, aby nemusel podlehnout určitému pokušení bezmyšlenkovitě. Velmi dobré je pro děti také zjištění, že určité mindráky máme všichni a že se jich můžeme zbavit.

Jak se taková prevence vlastně provádí?
Škola si nás objedná. Domluvíme časový harmonogram a pak docházíme do každé třídy druhého stupně základní školy třikrát ročně s dvouhodinovými bloky.

Kterých témat se prevence týká?
Sebevědomí, komunikace, mezilidské vztahy, hodnoty a přání, životní styl, příčiny užívání a postoj k drogám, legální a nelegální drogy, sekty, předsudky a tolerance, partnerské vztahy a sex, antikoncepce – to jsou jednotlivé tématické dvouhodinovky.

Proč tato témata? Týkají se drog?
Všechna témata se týkají závislosti. Pracujeme podle certifikovaného odborníky vypracovaného materiálu.

Kde všude se s vámi mohou děti při prevenci potkat?
Hlavně ve školách. Preventisticky působíme samozřejmě také v Prev – centru v Tachově, kde se můžeme věnovat dětem a rodičům osobně. Poradenství a přímou pomoc uživatelům drog uživatelům drog už všaj zajišťují naši kolegové z K – centra.

Kde Prev – centrum najdeme?
Na adrese K.H. Borovského 521, Tachov, přízemí budovy Pedagogicko – psychologické poradny.

Máte výsledky? Lze vůbec hodnotit úspěšnost prevence?
Po jednotlivých blocích mají děti právo na anonymní dotazy týkajících se jejich bolestivých míst. Často nám přímo do očí sdělí, že jsme jim pomohli. To je ten nejúžasnější výsledek práce, přímo zpětná vazba. Skutečný úspěch prevence spočívá v tom, že se vůbec provádí. Jedno slovo či věta v pravý čas, jak všichni dobře víme, mohou pomoci na celý život.