„Abychom mohli plnit to, čím jsme se zavázali občanům, je třeba aby město bylo v dobré finanční kondici. To se podařilo,“ uvedl s tím, že v současné době má město finanční rezervy 120 milionů korun.

Proto si, podle starostových slov, město mohlo vzít stomilionový úvěr, určený primárně na rekonstrukci společenského areálu Mže. „Je to ale investiční úvěr na jakoukoliv investiční akci. Kromě přestavby Mže tedy můžeme úvěr použít třeba i na opravy silnic, chodníků a případně další investice,“ uvedl Struček.

ZÁREČNÁ A DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

K největším úspěchům volebního období považuje starosta Tachova úpravy základní školy v Zárečné ulici, na které se dělalo kompletní zatepleni včetně nové fasády, navíc v sousedství vyrostlo moderní dopravní hřiště. „Po téměř pětačtyřiceti letech dostala škola novou tvář a stala se výraznou dominantou. A dopravní hřiště obdivují odborníci z tohoto oboru, kteří říkají, že je to jedno z nejhezčích a nejmodernějších hřišť v rámci republiky.“

K pozitivním krokům v právě končícím volebním období řadí starosta výstavbu nového skateparku na rychtě, který dostal moderní a bezpečné prvky. „Podařilo se získat padesátiprocentní dotaci a sportoviště dokončit.“

ZÁMEK A JÍZDÁRNA

Nejen pro občany, ale také pro návštěvníky města se tachovské radnici podařilo dokončit přeměnu bývalých prostor městského úřadu v zámku na expozici s návštěvnickým okruhem a výstavními prostorami.

„Každoročně se daří doplnit expozici něčím novým, což je další pozitivní znamení,“ uvedl dále starosta s tím, že se rovněž daří pokračovat v postupné rekonstrukci jízdárny ve Světcích. Pro ni získalo město šestimilionovou krajskou dotaci.

KOMUNIKACE A DALŠÍ

Město v uplynulých letech investovalo rovněž do dopravní infrastruktury. Podařilo se zrekonstruovat několik ulic, například Hornickou, Sadovou, Stadtrodskou, vybudovaly se chodníky a autobusová točna v Oldřichově, bezmála padesátka nových parkovacích míst vznikla v Rapotínské ulici.

„Těší mě, že se rovněž podařilo dotáhnout do konce rekonstrukci věže kostela. Je to dominanta města a rekonstrukce je dalším krokem k cíli, kterým je zpřístupnění věže veřejnosti,“ řekl dále Struček.

Velkou investicí do budoucna je podle starosty odkoupení části lesa, ale především pozemků v oblasti vrchu Vysoká, hlavně pod sjezdovkou, kdy se představitelům města původně požadovanou cenu devět milionů korun podařilo jednáním snížit na sedm milionů.

„A hodně si cením, že se nám podařilo získat bezúplatným převodem do vlastní správy sportovní halu. A konečně se tedy mohlo začít s rekonstrukcí,“ uvedl Struček s tím, že letos se do haly investovaly zhruba dva miliony korun. Vyměnilo se vnitřní osvětlení za účinnější a úspornější, zmodernizovaly některé šatny, do budoucna se počítá se zateplením, výměnou oken.