Jak uvedl starosta Bezdružic Jan Soulek, po více než desetiletém úsilí je možnost odkoupení pozemku na dosah, smlouva je před podpisem. „Jedná se o pozemek pod bývalou truhlárnou. Lokalita je v současné době ve velmi neutěšeném stavu, ale výhledově je pozemek strategický vzhledem k uvažované úpravě křižovatky,“ vysvětlil starosta.

Město bude kupovat také další důležitý pozemek, a to v sousedství žárové zinkovny, kde se plánuje výstavba nového sběrného dvora odpadů. Odkoupení pozemku už schválili bezdružičtí zastupitelé.

Do budoucna se uvažuje o celkové rekonstrukci křižovatky a město v té souvislosti chce upravit komunikace pro pěší. „V těchto místech není žádný chodník a proto chceme zadat zpracování projektu, které by s chodníky počítalo,“ uvedl Soulek.