V sobotu 21. května se v prostorách Domu přírody Českého lesa v Klečí pod Čerchovem koná speciální oslava k Mezinárodnímu dni biologické rozmanitosti. "Dobrodružné hry zaměřené na poznávání přírody připravené pracovníky Domu přírody ČL a Agentury pro ochranu přírody a krajiny ČR zaujmou nejen děti, ale i dospělé," slibuje jedna z organizátorek akce Lucie Koryťáková Nováková z AOPK ČR. Zájemci o nevšední zážitky, nové informace a spoustu dobré zábavy jsou očekáváni od 10h ve dvoře Domu přírody, kde bude připraveno několik tematických herních stanovišť a chybět nebude ani tvořivá dílna. Na každé přítomné dítko čeká malá odměna. Předpokládaný konec akce je plánovaný na 13 hodin.

Kontakt na pořadatele je k nalezení na https://ceskyles.ochranaprirody.cz/

Na udice se chytali líni a kapři, nejvíce však karasi.
Při rybářském závodu v Lázu tahali hlavně karasy