„Ne! To byly naše svatební stromy. Každou cestu, několikrát ročně pod jejich průjezdem, si vzpomenu na svatební den u Kosáku a nahodilé focení u nich. Je mi smutno,“ reagovala na pokácení jírovců Kateřina Štěpánová. O smutném pohledu hovoří také Květuše Konšťáková. „Hrozný pohled, padly dva nejkrásnější stromy v širokém okolí, které vytvářely nad silnicí překrásnou bránu, moc smutné, ach jo.“ Nad pokácením se podivuje i Lucie Hlávková, která situaci okomentovala: „Stromům jsme nebezpeční my lidé se svými vrtochy a mnohdy pokřiveným estetickým cítěním. Takovéto stromy utváří krajinu a jsou vzpomínkami našich předků a za mě bychom se měli snažit je zachovat, udržovat v dobré kondici, pokud to jde.“

Jenže při kontrole stromů zjistil starosta Lestkova Vladimír Svoboda, že jírovce u kapličky jsou ve velice špatné kondici a jejich zdravotní stav je značně zhoršený, až havarijní. „Na kmenech i kosterních větvích byly rozsáhlé otevřené rány vzniklé po odlomení větví v minulosti, kdy vlivem zatékání vody došlo k hnilobě dřeva až do centrálního válce kmene, současně pohyby koruny za větru došlo k podélným prasklinám,“ sdělil Deníku starosta obce Lestkov Vladimír Svoboda. „Kontaktoval jsem tedy zástupce Správy a údržby silnic Plzeňského kraje (SÚS PK) paní Čakarovovou, vedoucí oddělení péče o zeleň, a shodli jsme se na nezbytnosti pokácení jírovců, byť šlo o významné solitérní dřeviny s estetickou, zejména krajinotvornou funkcí,“ uvedl dále.

Kateřina Čakarovová z SÚS PK slova starosty potvrdila: „Koruny obou stromů byly dlouhodobě ořezávány směrem ke kapličce, čímž oba stromy vykazovaly jednostranné mohutné koruny směřující nad silnici. V korunách byly znát praskliny a hniloba, která zasahovala ve velké míře i dřevní válce kmenů až do hlavních, kosterních, větví stromů.“ Z pohledu účastníka silničního provozu nebyl tento stav jírovců patrný, výrazné poškození kmenů bylo vidět z pohledu od kapličky. „Oba vzrostlé stromy jsme pokáceli na základě povolení správního orgánu z důvodu jejich snížené statické bezpečnosti,“ ubezpečila.

„Pařezy pokácených stromů byly následně 5. března upraveny, asi do týdne budou odfrézovány a okolí kapličky upraveno,“ informovala Čakarovová. „Naši pracovníci provádějí pravidelné základní kontroly vegetace jedenkrát ročně, častěji dle potřeby po kalamitních situacích. V korunách vzrostlých stromů provádíme zejména bezpečnostní řezy, redukce korun a údržbu průjezdních profilů,“ dodala závěrem.

Na místě pokácených jírovců letos na podzim vysadí silničáři jednu lípu malolistou a jeden klen javor. Sazenice obou stromů budou s vysoko nasazenými korunami o obvodech kmenů 16 až 18 centimetrů.

Místním i přespolním je ale pokácení jírovců líto. „Je mi moc smutno, vždy když jsem se vracela domů z dálek, těšila jsem se na tu pomyslnou bránu korun stromů, které byly přes silnici,“ svěřila se Zlatica Pohorelská s tím, že je škoda, že si stromy nevyfotila v různých ročních obdobích.

Máte fotografie vzrostlých jírovců u kapličky nedaleko Lestkova v různých ročních obdobích? Rádi je zveřejníme. Zaslat je můžete na adresu redakce.tachovsky@denik.cz