"Ze strany velitele a vedoucího strážníka bylo strážníkům poděkováno za odvedenou práci s přáním mnoha osobních a pracovních úspěchů do let následujících," uvedl k slavnostní události Jan Habrdle.