Byla určena pro žáky 8. a 9. tříd tachovských základních škol. Děti měly prokázat své vědomosti o Tachovu a okolí, které se týkaly 20. století. „Pro soutěžící byla připravena dvě kola, školní a městské,“ uvedla Jana Hutníková, ředitelka muzea. Ve školním kole žáci obdrželi pracovní listy s devíti úkoly, které byly dále členěny na řadu podotázek. Vyplnění pracovních listů bylo dobrovolné, provedli ho žáci doma za pomoci doporučené literatury. O jejich náročnosti svědčí i následující ukázka. Víte, jaké je německé jméno obce Studánka, kterého státního útvaru bylo Tachovsko součástí za 2. sv. války, kolik lidí padlo za oběť bombardování města a ve kterém dni, měsíci a roce k němu došlo?

Nejlepší řešitelé školního kola se sešli ve středu odpoledne v muzeu, aby zde již bez pomoci literatury absolvovali kolo městské. „Šlo o vyplnění testu o jedenácti otázkách. Tohoto kola se zúčastnilo šestnáct žáků. První místo získala Denisa Blahoutová ze školy Zárečná, druhé Petr Šafanda ze školy Hornická a třetí Georgij Lohojda ze školy Zárečná,“ uvedla dále Hutníková. Ceny, především odbornou literaturu, předal vítězům Josef Kožnar, vedoucí odboru školství, Městského úřadu v Tachově, jenž byl zároveň s ředitelkou muzea Janou Hutníkovou a historikem Štěpánem Čadkem členem hodnotící poroty.