Pokud mají občané nepotřebné věci z domácnosti, které již sami nevyužijí, nemusí je nutně vyhazovat přímo do odpadu, ale mohou je odevzdat právě v ReUse centru, kde budou k dispozici dalším lidem. Ti si je mohou zdarma odnést domů. Reuse znamená ve volném překladu z angličtiny „opětovně využít“ a to je přesně cílem zmíněného projektu. „Jde o to podpořit myšlenku recyklace v širším slova smyslu, kdy něco, co původní majitel již nepotřebuje, nemusí skončit na skládce, ale může být k užitku pro někoho jiného,“ uvedla mluvčí radnice Tereza Kořínská.

Rekonstrukce náměstí v Tachově započala.
Je to tady. Rekonstrukce náměstí v Tachově započala

Vedení města Tachov už několikrát ukázalo, že není lhostejno k ekologii jako takové. Projekt ReUse nejen že snižuje objem dopadu jako takový, ale zároveň nabízí možnosti sociálně slabším obyvatelům dovybavit si domácnosti zdarma.

Ve sběrném dvoře přijmou použité zařízení a vybavení domácností jako je keramické, porcelánové či skleněné nádobí, hrnce, nože, plechy na pečení. Ale také různé dekorační předměty, obrazy, rámy na ně, květináče, zahradní náčiní. Donést mohou občané i originální DVD a CD, gramofonové desky, knihy, časopisy. Odložit sem lze i sportovní náčiní včetně koloběžek nebo jízdních kol a hračky, vyjma textilních a plyšových.