O tento titul soutěžilo s několika městy z celé České republiky a vybojovalo ho také proto, že dokázalo připravit pro své obyvatele snad nejucelenšjší osvětovou a výchovnou kampaň, která byla v této soutěži dosud představena. „První akcí bude slavnostní zahájení samotné kampaně. Uskuteční se v pátek 9. listopadu v 17.00 hodin na zadním nádvoří Tachovského zámku.

Při té příležitosti bude vysazen liliovník tulipánokvětý, jako symbol kampaně,“ řekla Ilona Gonová z městské úřadu Tachov a tajemnice komise města pro životní prostředí. Při té příležitosti budou vyhlášeny literární a výtvarná soutěž na dané téma. Další akcí bude ve čtvrtek 15. listopadu beseda o genovém sadu, která se uskuteční od 18.00 hodin v sále Městského kulturního střediska v Tachově.

„Dva dny poté, v sobotu 17. listopadu mohou během celého dne zájemci z řad veřejnosti vysadit stromek v tachovském genovém sadu krajových ovocných odrůd. Pořadatelé akce dodají každému stromek k zasazení, potřebné nářadí, buřty na opékání a čaj na ohřátí. Dospělým občanům také plody z tohoto sadu, zpracované do tekuté formy,“ pokračovala Gonová. Dodejme jen, že sad se nachází na okraji Tachova, v prostoru mezi silnicí na Mýto a zahrádkářskou kolonií Mýto. Cesta k sadu bude od restaurace U Rajmů značena.

Další akce je připravena na měsíc prosinec. „Tachov stojí před problémem nutnosti rekonstrukce městského parku, vybudovaného v 19. století . Proto bude v prosinci beseda zástupců města s občany o městské zeleni a diskuse s navrhovatelem projektu rekonstrukce parku v centru města,“ dodala na závěr Gonová.