Už pětaosmdesát procent obcí z Plzeňského kraje je zapojeno do systému autorizované obalové společnosti EKO–KOM, který zajišťuje zpětný odběr a recyklaci odpadů. Účast v systému zapezpečuje obcím pravidelné platby odměn za třídění odpadů. „Tachovský region je na tom s účastí v projektu ještě lépe,“ informoval nás Václav Maršík, regionální manažer EKO–KOMu pro Plzeňský a Karlovarský kraj.

„Do systému se z Tachovska nezapojilo pouhých pět obcí,“ dodal. Systém úspěšně funguje od roku 1999. Na základě zákona o obalech vybírá od výrobců, dovozců nebo plničů obalů poplatky za uvedení obalu na trh. Z vybraných peněz pak EKO–KOM vyplácí obcím čtvrtletně odměnu, jejíž výše závisí na množství vytříděného obalu.

„V praxi to znamená, že čím více odpadů občané vytřídí, tím víc financí obec obdrží. Nezbytnou podmínkou pro vyplacení odměny je ale předání vytříděných odpadů k dalšímu využití – recyklaci,“ uvedl Maršík. Pokud se tato podmínka poruší, obec peníze nedostane. Odměna přitom dokáže velmi výrazně snížit náklady obce na plnění jejich zákonné povinnosti – třídění komunálního odpadu.

„V průměru tak ročně ušetříme devadesát tisíc korun,“ informuje Klára Matoušová, referentka životního prostředí při Městském úřadě v Bezdružicích. Úroveň třídění odpadu se liší. „Přesto se podařilo v loňském roce předat k využití přes 28 tisíc tun odpadů, které neskončily na skládce. Uvedené množství představuje v průměru téměř dvaatřicet kilogramů vytříděných odpadů na každého obyvatele kraje,“ podotkl manažer.

„Tímto číslem se blížíme průměru Evropské unie,“ dodal. Výsledky třídění v regionu ukazují výrazné zlepšení oproti předchozím rokům. „Množství vytříděných odpadů totiž rok od roku roste. Přesto stále existují rezervy pro další zlepšování,“ připomněl Maršík. Proto se v nejbližším období úsilí všech zainteresovaných subjektů zaměří na zvýšení počtů kontejnerů na tříděný odpad tak, aby každý občan měl dostatek prostoru k třídění odpadů. „Zároveň bude prováděna intenzivní mediální kampaň, která by měla oslovit co nejširší veřejnost. Chceme, aby se třídění odpadů stalo samozřejmou součástí každé domácnosti,“ uzavřel Václav Maršík.