Vesnice leží tři kilometry od Tachova. Poprvé je zmiňovaná k roku 1361 jako ´Langendorfflein´, tedy Dlouhá Ves. Dnešní název vznikl až po první světové válce. Při tvorbě znaku musí autor vycházet z historie, případně využít takzvaný mluvící znak, ten vyjadřuje název místa například Sokolov- sokol. U Dlouhého Újezda se muselo vycházet z jiných faktů.

Historie obce je bohatá, ale historických pramenů je málo. Znak obce tedy znázorňuje polohu vesnice. Újezd leží mezi dvěma vrcholy mocně zalesněnými, Rozsochou na západě a Plešivcem na jihu. Tak vznikl zelený štít se stříbrným klínem, symbolizující po stranách dva kopce. Stříbrný klín opisuje mluvící znak, protože v minulosti znamenal újezd území objeté povozem od rozbřesku do západu slunce a takto vzniklé území daroval například panovník za zásluhy svého poddaného. Autorem znaku Dlouhého Újezdu je Pavel Ryba