Tato hlavní komunikace dělí obec na dvě části. V roce 1974 musela ustoupit stavební úpravě silnice E 50 nynější silnice II/605 i barokní kaplička zasvěcená Panně Marii. Stavební firma Transfera , kapličku přesunula o 82 metrů jižně a tak se připravila na pozdější redislokaci kostela v severočeském Mostě. Pro znak je užita zelená barva štítu znázorňující prostor obce, rozdělený silnicí, což znázorňuje ve znaku bílý kůl. Zlatá lilie značí historickou příslušnost ke kladrubskému klášteru. Počet lilií v pravé části štítu a v levé části štítu symbolizuje rozdělení obcí Benešovicka po stavbě přeložky silnice E 50. Na jižní straně silnice zůstala jedna část obce Benešovice a na straně severní zůstala obec Lom u Stříbra a osada Pražka a druhá část obce Benešovice