V pozdější době získali Kozolupy páni z Gutštejna. Mezi zničenými památkami v obci byla také renesanční, legendami opředená kostelní lavice, zdobená dle starých topografií švamberským znakem. Místní kronika zde však zmiňuje znak se džbánem a se dvěma znaky s parožím, patřící zřejmě Gutštejnům. Dle tradice jde o starý znak obce, což dnes již nelze ověřit. Současná znak vychází z bohaté historie obce. Na štítu je připomínka významných majitelů - pánů z Gutštejna a to černým jelením parožím ve zlatém poli.

Pány ze Švamberka připomíná stříbrná labuť se zlatou zbrojí v červeném poli. K obci náleží také šest osad. Slavická hrabata ze Sinzendorfů připomínají modrá a červená barva. Nechybí ani narážka na údajný starý znak obce - džbán. Prezentovány jsou i zmizelé či dosud dochované významné památky. Zbořený kostel sv. Petra a Pavla v Horních Kozolupech symbolizují atributy obou světců, klíče a meč. Kostel sv. Vavřince ve Slavicích pak symbolizují zkřížené pruty roštu, světcova nejznámějšího atributu.