Čtyři sta pět let uplynulo 4. září ode dne, kdy císař Rudolf II. potvrdil privilegiem městský znak Boru. Město Bor bylo založeno ve 13. století. Znak dostalo od své vrchnosti, pánů ze Švamberka, kteří v Boru žili 400 let, a to od založení hradu Bor až do vymření borské větve rodu Švamberků roku 1650. Dne 4. září 1602 znak privilegiempotvrdil císař Rudolf II. Základem znaku je modrý štít. Na něm stojí na dlážděné půdě stříbrná kvádrová zeď (stříbrná barva je v heraldice znázorňována barvou bílou) s otevřenou branou s průhledem do průjezdu a s vytaženou stříbrnou mříží.

Nad branou je na každé straně malé obdélné okénko a po stranách stojí dvě rovněž stříbrné kvádrové věže, každá s brankou v přízemí, nad nimiž jsou další dvě malá okna. V horních patrech jsou pak na každé straně nad sebou dvě vysoká zaklenutá okna a nad nimi cimbuří o třech stínkách. Mezi věžemi stojí nad zdí erb pánů ze Švamberka, a to červený štít a v něm bílá labuť se zlatým zobákem a nohami. Nad tímto štítkem je kolčí helm pod korunou s červeno-bílými pokryvadly. V klenotu vyrůstá z koruny hlava a krk bílé labutě až po prsa se zlatým zobákem.