Setkání vědeckotechnických pracovníků s veřejností si získává velikou popularitu. Cílem je co nejvíce přiblížit vědu veřejnosti. Setkání se konají v rámci jednoho dne a ne jinak tomu bude i v pátek 
25. září kdy se v řadě českých a moravských měst budou prezentovat odborné a vědecké organizace. V Tachově na náměstí je akce naplánována od 16 do 23 hodin.

Evropská noc vědců „Researchers' Night" je projekt Evropské unie, který se stal jednou z největších akcí pořádaných každoročně na podporu vědy a techniky v EU.
Akce krom jiných institucí včetně škol účastní také Západočeská pobočka České astronomické společnosti a to již od roku 2010. „Jako svá působiště vybírá lokality, pro jejichž obyvatele by akce tohoto typu byla těžko dostupná. Po velmi dobrých ohlasech z předchozích ročníků ve Stříbře, Přešticích, Nepomuku, Klatovech a Domažlicích jsme se rozhodli letošní Noc vědců 2015 uspořádat ve městě Tachov, kde se budou moci občané města seznámit s naším velmi bohatým programem," uvedl Marek Česal.

Aktivity na náměstí

Na náměstí Republiky se představí 7 organizací .
Program:
ZpČAS
pozorování noční oblohy s dalekohledy (Newton 355/1600 mm, Newton 200 mm, Somet, refraktor a další). Astronomická kuchařka.
Gymnázium, Tachov
Pokusy z fyziky a chemie
Střední průmyslová škola Tachov, Světce
3D tiskárna, robot LEGO, elektronická stavebnice
ZŠ Kostelní
zajímavé pokusy
ZŠ Hornická
Chemické pokusy – Faraónův had, létající plechovka, modrý roztok, plynný kontakt, adsorpce barviv, reakce sodíku s vodou
Fyzika – Elektrolýza, poměďování, elektrování, magnetické pole, roztažnost kovů, pokus s bimetalem, vývěva
Přírodopis – Příprava a pozorování přírodních preparátů digitálním mikroskopem a promítání diaprojektorem
Výroba butonů (placek)
ZŠ Zárečná
Chemická laboratoř
Oddělení fyziky KMT FPE ZČU
Fyzikální pokusy – Teslův transformátor, pokřivená zrcadla,…
Katedra fyziky Fakulty aplikovaných věd ZČU
Fyzikální pokusy

Přednášky:
V přednáškovém sálu MKS v 1. patře se uskuteční 4 přednášky na téma astronomie a fyzika 16:30 – Největší dalekohledy světa,Bc. Ondřej Trnka odborný pracovník Hvězdárny a planetária Plzeň. 18:00 – Tajemství lidského oka, PhDr. Ing. Ota Kéhar, Ph.D. – Fakulta pedagogická ZČU. 19:30 – Antigravitace aneb létáme s fyzikou – mýty a fakta, PhDr. Pavel Masopust, Ph.D., Fakulta pedagogická ZČU. 21:00 – Pluto trpasličí planeta, RNDr. Miroslav Randa, Ph.D., Fakulta pedagogická ZČU