I přesto ale zůstávají v Plzeňském kraji oblasti, ve kterých je aktivita žadatelů zcela minimální nebo dokonce nulová. „Zpracovali jsme analýzu takzvaných bílých míst regionu, tedy oblastí, ze kterých žadatelé předložili v minulých výzvách minimum projektů k podpoře, nebo dokonce nebyly zaslány projekty žádné. Naším cílem je, aby peníze z ROP rozvíjely region rovnoměrně, takže se v letošním roce na tato bílá místa zaměříme,“ vysvětuje ředitel Úřadu Regionální rady Jihozápad Jiří Trnka.

Úřad proto ještě před vypsáním letošní výzvy uskuteční sérii seminářů, které bude situovat právě do oblastí, kde byla aktivita žadatelů v minulosti nejnižší. „Cílem seminářů bude oslovit potencionální žadatele, upozornit je na možnost získat pro jejich projekty podporu z evropských peněz a také zvýšit povědomí o ROP Jihozápad a jeho možnostech,“ dodal Jiří Trnka.

Účastníci seminářů se dozví řadu užitečných informací. Na jaké projekty mohou dotaci žádat, kolik mohou dostat, jaké výdaje jsou v rámci projektu uznatelné, jak správně zpracovat a předložit žádost, aby nebyla vyřazena jen kvůli administrativním chybám, nebo co vše je nutné spolu se žádostí předložit.

Dotace rozhodně nejsou zanedbatelné. Z vynaložených peněz na uskutečnění projektu se žadateli může vrátit formou uznatelných nákladů až 92,5 procent.
Semináře se uskuteční na základě zájmu oslovených obcí s rozšířenou působností na přelomu března a dubna.
Cílem ROP, pro nějž je na období let 2007 – 2013 vyčleněno téměř 17 miliard korun z Evropského fondu regionálního rozvoje, je podpořit rozvoj oblasti dopravy, sociálních věcí, zdravotnictví, školství a cestovního ruchu, a také rozvoj měst a obcí Plzeňského a Jihočeského kraje.