Tato ocenění získávají laureáti za významný přínos v rámci přeshraniční spolupráce mezi západočeskými regiony, Horní Falcí a západní částí Saska. Cena je udělována buď za přímý rozvoj přeshraniční spolupráce nebo za nadprůměrný vědecký výkon v oblasti přeshraniční spolupráce.V letošním roce získali ocenění Hans-Jürgen Knabe a Ernst Schober za německou stranu a Antonín Lebeda ze sokolova za českou stranu.

V minulých letech byly mezi laureáty ocenění zařazeny také některé osobnosti z Tachovska – starosta Halže a prezident Euregia Egrensis František Čurka, kastelán tachovského zámku Pavel Voltr, Robert Dvořák z Tachova, ředitel ZŠ Mánesova Václav Peteřík, ale také Střední průmyslová škola Tachov Světce. Tachovsko hostilo tento slavnostní akt podruhé, před několika lety se konal v Chodové Plané. Součástí programu byla také hudební část, ve které vystoupili žáci ZUŠ Tachov na žesťové nástroje a zazpívala nadějná pěvkyně Anna Gálisová.