„Jsem nevěřící, ale mám strach že mě Pánbůh potrestá“, tak uvedl malou slavnost při příležitosti žehnání nově instalovaného kříže u cesty mezi Tisovou a Lhotkou jeho tvůrce Tomáš Krutina.

Ten v dětství, kdy jezdil za babičkou právě do Tisové, často chodil kolem starých zchátralých božích muk a už tehdy ho napadlo, že je jednou opraví. Od nápadu k realizaci pak uteklo patnáct let. „Ve dvaceti člověk hledá jiné hodnoty ale říkal jsem si, že jednou to opravím. Uzrálo to a vloni jsem se do toho pustil,“ řekl Deníku Tomáš Krutina a popsal, že největším oříškem bylo sehnat vhodný materiál a železo. „Nejsem kovář, kovařina mě ale baví, takže jsem zajel ke kamarádovi a u něj jsme kříž vykovali. Námět jsem vybral na loňských Husitských slavnostech v Tachově, kde byl šikovný kovář, který přesně takový kříž vykoval.“

Ještě předtím, než se nový kříž letos na jaře vrátil na stejné místo, kde se nacházeli jeho pozůstatky z dřívějších časů ale musel jeho tvůrce vymyslet, jak kříž zapustit do původního kamenného podstavce. „S kamarádem Vítem Klabanem jsme nový kříž do kamene zatavili pomocí cínu. Tuto techniku používali i naši předci,“ vylíčil Tomáš Krutina a popsal, že po instalování nového kříže zpět k silnici se rozhodl místo kolem památníku vylepšit. „Když jsme to viděli, věděli jsme, že s tím musíme něco udělat, aby to bylo hezčí. Nakoupili jsme proto obrubníky, kamínky a před pomník vložili kamennou kostku, aby si zde pocestní mohli zapálit svíčku nebo položit kytičku,“ vysvětlil.

Požehnat novému kříži přijel také tachovský farář Václav Vojtíšek. „Nesmírně si vážím takové lidské iniciativy. O Tachovsku se říká, že je to kraj, kam si víra složitě hledá cestičky a lidé ji jen pozvolna přijímají jako součást svého života. Já ale věřím, že toto jsou velmi důležité okamžiky nejen v životě jedné rodiny z Tisové ale pro celé území,“ ocenil soukromou iniciativu Václav Vojtíšek a doplnil, že tímto činem po sobě Tomáš Krutina zanechá nesmazatelnou stopu do budoucnosti a jeho děti na něj mohou být právem pyšné. „I tahle myšlenka mě napadla. Jednou ke křížku možná přijdou mé děti se svými dětmi a řeknou jim, že ho udělal jejich táta. Určitě mě to moc potěší a budu za to rád,“ usmál se Tomáš Krutina a poznamenal, že za pomoc děkuje všem kamarádům, kteří se s ním na opravě křížku podíleli, své rodině a taky synovi Matějovi, který byl u prací od začátku až do konce.

Se všemi přítomnými malé slavnosti se pak amatérský kovář rozloučil s tím, že v plánu má výrobu ještě jednoho křížku za domem na své zahradě. Ten by rád vykul už na své kovadlině. „Jestli někomu doma přebývá nebo ji nepotřebuje, budu moc rád za nabídku.“